انفوګرافیکونه

 ​ ننګرهار کې د ممپلیو (ځمکنی بادام) د کروندو او حاصلاتو زیاتوالی هنګ د کروندګرو لپاره ګټوربوټی دی
​​ د زعفرانو ګل ټولول پیل شو د شولې د مدرن کرکېلي د ښېګڼو په اړه د محمد موسی خبري: پنځه ځلې مې کمه اوبه کړې او ۵۳ سلنه زیات حاصل مې واخیست
وچ انځر د افغانستان غوره صادراتي مېوه