اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: قرارداد چندین پروژه اعمار دیوار محافظوی پکتیا، خوست و پنجشیر

content_admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:

 لات (۱) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی نوی کلی ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا (لات اول) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W299-01/98  را با  شرکت ساختمانی ولی پکتیاوال دارنده جواز نمبر (D-26985) واقع احمد شاه بابا مینه، ارزان قیمت، ناحیه دوازده، مرکز کابل را به قیمت مجموعی (4,022,380) چهار میلیون و بیست و دو هزار و سه صد و هشتاد افعانی

لات (2) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی علی وات واقع قریه علی وات ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست (لات دوم) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/299-02/98را با  شرکت ساختمانی جاندادوال دارنده جواز نمبر (D-06-101) واقع قوای مرکز، ناحیه دوم،‌ مرکز کابل را به قیمت مجموعی (1,714,100) یک میلیون و هفت صد و چهارده هزار و یک صد افعانی

لات (3) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی قابی زان واقع ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر (لات سوم) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/299-03/98 را با  شرکت ساختمانی عاطف عارف دارنده جواز نمبر (62430) واقع قوای مرکز، ناحیه دوم،‌ مرکز کابل را به قیمت مجموعی (7,198,750) هفت میلیون و یک صد و نود و هشت هزار و هفت صد و پنجاه افعانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Thu, Mar 26 2020 12:47 PM
Background image

Amendment# 3 for Procurement of Equipment for Nangrahar Valley Development Authority for DNVDA

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Procurement Directorate

IFB No.: IFB No.: MAIL/ADB/NVDA/ICB-024 (addtl 06 MAIL)

AMENDMENT No.3

The . . .

Wed, Mar 25 2020 12:46 PM
Background image

Procurement of Pistachio Budding for Horticulture Component of NHLP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: P143841

Project Name: National Horticulture and Livestock Project (NHLP)

General Information

1

Publicatio . . .

Tue, Mar 24 2020 12:39 PM
Background image

Procurement of IT Equipment for PMU and PIU HVCDSP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: 0620

Project Name: Horticulture Value Chain Development sector Project (HVCDSP)

General Information

1

. . .

Back to tenders