اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: قرارداد چندین پروژه اعمار دیوار محافظوی پکتیا، خوست و پنجشیر

content_admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:

 لات (۱) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی نوی کلی ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا (لات اول) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W299-01/98  را با  شرکت ساختمانی ولی پکتیاوال دارنده جواز نمبر (D-26985) واقع احمد شاه بابا مینه، ارزان قیمت، ناحیه دوازده، مرکز کابل را به قیمت مجموعی (4,022,380) چهار میلیون و بیست و دو هزار و سه صد و هشتاد افعانی

لات (2) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی علی وات واقع قریه علی وات ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست (لات دوم) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/299-02/98را با  شرکت ساختمانی جاندادوال دارنده جواز نمبر (D-06-101) واقع قوای مرکز، ناحیه دوم،‌ مرکز کابل را به قیمت مجموعی (1,714,100) یک میلیون و هفت صد و چهارده هزار و یک صد افعانی

لات (3) پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی قابی زان واقع ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر (لات سوم) را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/299-03/98 را با  شرکت ساختمانی عاطف عارف دارنده جواز نمبر (62430) واقع قوای مرکز، ناحیه دوم،‌ مرکز کابل را به قیمت مجموعی (7,198,750) هفت میلیون و یک صد و نود و هشت هزار و هفت صد و پنجاه افعانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Tue, Feb 11 2020 11:09 AM
Background image

REoI for hiring of consultant to complete the Design, Estimation and Specification of two different cold storages at different Airports/Provinces

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

For hiring of consultant to complete the Design, Estimation and Specification of two different cold storages at different Airports/Provinces  

Pu . . .

Mon, Jan 27 2020 9:14 AM
Background image

Procurement of Goods for Supply of Office Equipments of SGRP/MAIL

. . .

1

Reference Number

MAIL/ARTF/SGRP/RFQ-GO-2019-005

2

Project Name

Strategic Grain Reserve Project (SGRP)

Wed, Jan 22 2020 2:58 PM
Background image

I-Dairy industry development, 11- Fishery development program and III- Small ruminant development program in all provinces of Afghanistan

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

For hiring of consultant to conduct feasibility, study of the I- Dairy industry development, II- fishery development program and III- small ruminant . . .

Back to tenders