اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع ضرورت ریاست خدمات مالداری وصحت حیوانی

mail-admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه ( تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع ضرورت ریاست خدمات مالداری وصحت حیوانی) تحت داوطلبی باز داخلی به اساس شماره (MAIL/PD/NCB/G228/98) را به شرکت دانش نوید لمیتد  دارنده جواز نمبر (0101-14147) به قیمت مجموعی مبلغ (5,638,951) پنج میلیون وششصدو سی وهشت هزارو نه صدوپنجاه ویک افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

More tenders

Thu, Mar 26 2020 12:47 PM
Background image

Amendment# 3 for Procurement of Equipment for Nangrahar Valley Development Authority for DNVDA

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Procurement Directorate

IFB No.: IFB No.: MAIL/ADB/NVDA/ICB-024 (addtl 06 MAIL)

AMENDMENT No.3

The . . .

Wed, Mar 25 2020 12:46 PM
Background image

Procurement of Pistachio Budding for Horticulture Component of NHLP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: P143841

Project Name: National Horticulture and Livestock Project (NHLP)

General Information

1

Publicatio . . .

Tue, Mar 24 2020 12:39 PM
Background image

Procurement of IT Equipment for PMU and PIU HVCDSP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: 0620

Project Name: Horticulture Value Chain Development sector Project (HVCDSP)

General Information

1

. . .

Back to tenders