متخصص هشداردهی خطرات و تأثیرات تغییرات آب و هوا بالای زراعت

mail-admin
Sun, Oct 22 2023 11:50 AM

Publish Date

Closing Date

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص هشداردهی خطرات و تأثیرات تغییرات آب و هوا بالای زراعت

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تأثیرات آب و هوا

موقعیت بست:

کابل

تعداد بست:

3 بست

گزارشده به:

آمریت هشداردهی و سازگاری سکتور زراعت با تغییرات آب و هوا

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

تاریخ بازنگری:

...........................................................................

هدف وظیفه: مطالعه و بررسی روش‌های هشداردهی مؤثر و مناسب جهت سازگاری و توامندسازی سکتور زراعت در مقابل مخاطرات اقلیمی.

..........................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. مطالعه و بررسي وضعيت  اثرات نوسانات، تغییر اقليم در سکتور زراعت جهت ارائه گزارش به آمر مربوطه،
 2. مطالعه و بررسی نتایج مدل‌سازی اقلیمی در زون‌های اقلیمی کشور جهت کاهش اثرات نوسانات، تغییر اقلیم و ارائه روش‌های مناسب و مؤثر هشداردهی در سکتور زراعت به دهاقین در سطح کشور.
 3. اجراي قوانين ومقررات مربوط به تغییر اقليم در بخش زراعت،
 4. مشاركت در ايجاد بانک دیتای مورد نياز از اثرات نوسانات، تغییر اقليم و روش‌ها و مدل‌های سازگاری و روش‌های هشداردهی و توانمندسازی دهاقین درسکتور زراعت.
 5. ارتباط و هماهنگی با کارمند سکتور زراعت در سطح ولسوالی و در ولایات غرض جمع آوری دیتا و انتقال نظریات کارشناسان و متخصصین به دهاقین در سطح کشور در بخش مربوطه.
 6. ترتيب تفصیلات و اسکيچ های مربوط به بخش‌های تغییر اقلیم و روش‌های هشداردهی و توانمندسازی دهاقین؛
 7. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمر مربوطه؛
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده می‌شود.

----------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های ذیل: انجینری آب و ساختمان‌های هایدرولیکی، مدیریت منابع آب، اقلیم شناسی زراعتی، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده می‌شود.
 2. داشتن تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه و تخصصی در امور مدل‌های ‌اقلیمی، آبیاری، منابع آب، اگرونومی، اقلیم شناسی زراعتی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست حد اقل دو سال
 3. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو، دری( و آشنایی( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورم کاریابی را خانه پًری و با خلص سوانح (CV) خویش به ایمیل آدرس hrmail.gov@gmail.com ارسال نمایند.

یاد داشت : قابل ذکر است هنگام ارسال درخواستی خویش لطف نموده عنوان بست را در subject line  ایمیل خویش ذکر نماید.

 فورم کاریابی