دعوت به داوطلبی: پروسه استخدام ( External Monitoring Safeguards) ضرورت پروژه HVCDSP

user-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

 دعوت به داوطلبی از روش انتخاب براساس کیفیت (CQS)

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/HVCDSP/CONS-003           

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه استخدام ( External Monitoring Safeguards) ضرورت پروژه HVCDSP  اشتراک نموده، از تمام داوطلبان علاقه‌مند خواهشمندیم تا  برای ثبت و تسلیم نمودن اظهار علاقه‌مندی از طریق آنلاین به ویب‌سایت ADB مراجعه نموده     https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=167989 از تاریخ نشر اعلان الی  ساعت 11:59 بعد از ظهر  تایم مانیلا (Manila local time) روز دو شنبه تاریخ 12 اپریل 2021 .

شماره تماس : 93 (0)786 72 39 41,(0) 790 838 386  

ایمیل آدرس: , mohammadullah.sahil@mail.gov.af  Ihsanullah.ihsan@mail.gov.af و

cpmo.proc@gmail.com

با احترام

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات

سندونه

پروسه استخدام ( External Monitoring Safeguards) ضرورت پروژه HVCDSP
AMENDMENT No.1: External Monitoring Safeguards
تعدیل در تاریخ تسلیمی: استخدام کمپنی مشورتی نظارت بیرونی محیط زیستی