اعلان تمدیدی داوطلبی پروژه ایجاد غرفه‌های جدید و ترمیم غرفه‌های قبلی نمایشگاه دایروی، بادام باغ کابل

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

اعلان تمدیدی

قبلآ درشماره (۱۷۳۷) مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۸روزنامه اطلاعات روز اعلان داوطلبی پروژه ایجاد غرفه‌های جدید و ترمیم غرفه‌های قبلی نمایشگاه دایروی، بادام باغ کابل با کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/274/98 مربوط وزارت زراعت، آبیاری ومالداری به نشر رسیده بود لذا تاریخ آفرگشایی پروژه متذکره از ۲۶ جوزا  ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر به تاریخ ۱ سرطان ۱۳۹۸ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر تمدید گردیده است، داوطلبان محترم مطلع باشند.