دعوت به درخواست معلومات: تهیه معلومات به خاطر احداث و تاسیس گلخانه‌های عصری برای تولید محصولات باغداری

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به پروسه درخواست برای معلومات

شماره دعوت به پروسه درخواست برای معلومات (MAIL/ADB/CPMO/HVCDSP/RFI-001):

پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری (HVCDSP) که یکی از پروژههای انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد و توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل میگردد، از تمام علاقمندان (شرکت‌های خصوصی) دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه تهیه معلومات درباره این درخواست (RFI) به خاطر احداث و تاسیس گلخانه‌های عصری برای تولید محصولات باغداری اشتراک نموده. این پروژه از تمامی علاقمندان درخواست می‌نماید تا معلومات خویش را الی ۶ دلو سال ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ بعد از ظهر به ایمیل آدرس agribusiness.hvcdsp@mail.gov.af ارسال نموده، ممنون سازید.

برای دریافت معلومات بیشتر، به ایمیل ادرس فوق الذکر و یا هم شماره تیلفون 0748338899 به تماس شوید.

با احترام

انجنیر احسان الله "منیب"

رئیس دفتر مرکزی برنامه های بانک انکشاف آسیایی CPMO

اسناد

rfi_pdf.pdf
adverticement_in_dari_pdf.pdf