آمریت تحقیقات اصلاح و تقویه خاک

mail-admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۵:۴۸

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

آمریت تحقیقات اصلاح و تقویه خاک

بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست تحقیقات خاکشناسی

موقعیت پست:

کابل مرکز

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

ریاست تحقیقات خاکشناسی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(طبق ساختار تشکیلاتی)

کد:

تاریخ بازنگری:

پروژه تغیر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. که با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، تلاش دارد تا با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِمشروع افغانستان را احیاء، تولید و  بهره‌برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  تسهیل رشد پایدار، مدیریت و حفاظت نماید. زیربناها و سیستم‌های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه داده وظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصؤونیت  غذایی برای تمام مردم است. بنابر آن جهت افزایش بهره برداری، تولید و تمرکز بالای محصولات زراعتی که دارای مزیت هستند با استفاده از روش های مناسب تقویت بیشتر یابد.

هدف وظیفه:دریافت و معرفی طریقه های اصلاح و تقویه خاک به منظور بلند بردن حاصلات زراعتی در فی واحد زمین و ارایه نتایج به دهاقین.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تهیه پروپوزل های مسلکی برای انجام تجارب تحقیقاتی.
 2. دیزاین و تطبیق تجارب تحقیقاتی به منظور اصلاح و تقویه خاک.
 3. وارسی و مراقبت از تجارب تحقیقاتی مربوط.
 4. جمع آوری دیتا، تحلیل و تجزیه احصایوی تجارب تحقیقاتی.
 5. تحقیق و ساختن انواع کودهای عضوی و انتقال مهارت به مستفیدین ذیدخل.
 6. ارایه سفارشات علمی از جمله مدیریت کود، اصلاح و حاصلخیزی خاک، انتخاب نبات مناسب به اساس نوعیت خاک برای مستفیدین ذیدخل.
 7. تهیه مقالات علمی از نتایج تجارب تحقیقاتی.
 8. تهیه راپورهای علمی بعد از نتایج سروی، تجزیه های لابراتواری و تهیه نقشه های خاک.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

و ظایف همآهنگی:

همآهنگی با آمریت های لابراتوار، تهیه نقشه های خاک، سروی و طبقه بندی خاک ریاست مربوطه، آژانس انرژی اتمی افغانستان، ریاست عمومی تحقیقات زراعتی و ریاست عمومی خدمات ترویج.

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقللیسانس در یکی از رشته‌های(علوم خاکشناسی زراعتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتردر رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری:
 • داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا از سایت وزارت زراعت، jobs.af و Acbar.org بدست آورده و به ایمیل آدرس (hrmail.gov@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.

سندونه

mail_application_form1.docx