فروش محصولات زراعتی از قبیل غله‌جات و حبوبات جمع‌آوری شده از درک عشر ولایت بلخ

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

ریاست زراعت بلخ در نظر دارد که محصولات زراعتی از قبیل غله‌جات و حبوبات جمع‌آوری شده از درک عشر را از طریق مزایده به فروش برساند. بنأ از تمام افراد، اشخاص و شرکت‌هایی که خواهان خریداری محصولات متذکره باشند خواسته می‌شود که  ورقه درخواستی شأن را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی مدت ده روز به آمریت جمع‌آوری عشر ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ تسلیم نمایند.

سندونه

فروش محصولات زراعتی از قبیل غله‌جات و حبوبات جمع‌آوری شده از درک عشر ولایت بلخ