سروې

سروې

دانلود

د وریجو تولیدات ۱۳۹۹

 

د غنمو سروې ۱۳۹۹

 

د کویډ۱۹ په خاطر د کرنېزو محصولاتو بیړنۍ څارنه او بازار موندنه

 

د کرنې د ۱۳۹۹یم کال حالت

 

د غنمو تولیدات ۱۳۹۸

 

د کرنې کلنی راپور

 

د غنمو سروې

 

د وریجو تولیدات ۱۳۹۸