دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۲
Background image

دعوت به داوطلبی: Procurement of Farmer learning and Resource (FLRC) Centers withTools and equipment as per concept for Horticulture Component

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارکProcurement of Farmer learning . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۳:۵۵
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه‌و تدارک پرزه جات برای وسایط نقلیه و ترمیم آن برای دفاتر مرکزی و ساحوی پروژه ملی باغداری و مالداری

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیهو تدارک پرزه جات برای وسایط نقلیه و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۴:۵
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک تیل برای وسایط و جنراتور‌ها

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی:- MAIL/ARTF/NHLP/NCB –NCS-2020-4137

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۰:۱۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد: تهیه وخریداری لوازم چیله انگور برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری ومالداری

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تهیه وخریداری لوازم . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۰:۱۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد: تهیه وخریداری لوازم باغدری برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP)

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تهیه وخریداری لوازم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲ - ۱۵:۳
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک نهال‌های تصدیقی Procurement of Certified High Density sapling for new orchards

دعوت به داوطلبی  روش باز ملی

ریاست تهیه‌و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک نهالهای تصدیقی  Procuremen . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۵:۳۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بسته لوازم باغداری برای دهاقین

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۵:۵۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد: تهیه و خریداری لوازم باغداری

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تهیه و خریداری لوازم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۶ - ۱۴:۲۸
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه وخریداری لوازم چیله انگور

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –HC-GO-2019-7

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲ - ۱۴:۵۷
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری لوازم باغ‌داری

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –HC-GO-2019-9

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲ - ۹:۱۷
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری لوازم باغ‌داری برای بخش باغ‌داری پروژه ملی باغ‌داری و مالداری (NHLP)

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –HC-GO-2019-6

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۵ - ۸:۵۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: تهیه و تدارک ادویه بیولوژیکی آفات ضرورت پروژه NHLP

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود: که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ادویه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۵:۲۵ NHLP
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه و تدارک لوازم مصرفی لابراتوار ضرورت پروژه NHLP

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک لوازم . . .