نصیراحمد ثابت کرد: افزایش ۲۶ درصدی حاصل گندم با کشت قطاری

mail-admin
نصیراحمد ثابت کرد: افزایش ۲۶ درصدی حاصل گندم با کشت قطاری
نصیراحمد ثابت کرد:
افزایش ۲۶ درصدی حاصل گندم با کشت قطاری
۱۵ سرطان ۱۳۹۹
نصیراحمد دهقانی در ولایت هرات، می‌گوید که امسال با استفاده از کشت قطاری گندم، توانسته از یک جریب زمین یک‌هزار و ۳۶۰ کیلو گندم حاصل بگیرید. این دهقان روایت می‌کند، «من بسیار خوشحالم که امسال نسبت به سال‌های قبل حاصل بیش‌تر گرفتم و این افزایش حاصل، ناشی از روش‌های معیاری کشت و استفاده از تخم‌های تصدیق‌شده است. من نهایت می‌کوشم تا پس از این زمین‌هایم را به روش قطاری کشت کنم.»
نصیراحمد که در قریه «دهن ‌غار» ولسوالی کرخ ولایت هرات زنده‌گی می‌کند، می‌گوید که به کارگیری روش‌های تخنیکی و معیاری و کاربرد تخم‌های اصلاح‌شده، نقش عمده‌ای در افزایش تولید زراعتی دارد.
نصیراحمد با استفاده از کمک‌ها و آموزش‌های برنامه‌ی حمایت از اولویت ملی دوم، که برنامه‌ای از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است، توانسته تا روش‌های معیاری زراعتی را یاد بگیرد. برنامه حمایت از اولویت ملی دوم، تاکنون بیش از ۹۰۰ خانواده را در روستاهای هفت ولسوالی هرات تحت پوشش گرفته و برای آن‌ها کاربرد تکنولوژی‌های جدید زراعتی از قبیل لایزرلیول، ماشین‌های تخم‌پاش، دستگاه‌های مارکر و روش کشت قطاری را یاد داده است.
نصیر با یادگیری مهارت‌های معیاری زراعت، ۲۵ کیلو تخم اصلاح‌شده و ۵۰ کیلو گرام کود نیز از سوی این برنامه‌ی وزارت زراعت دریافت کرده است. او نیم جریب زمین را به شکل قطاری و نیم جریب دیگر را به گونه‌ی سنتی گندم کاشت. نیم جریب زمینی که نصیراحمد به صورت قطاری کشت کرده بود، ۷۶۰ کیلو گندم حاصل داد، در حالی که نیم جریب زمین دیگر که به شکل سنتی کشت شده بود، ۶۰۰ کیلو حاصل داد. نصیراحمد با روش کشت قطاری ثابت ساخت که می‌تواند تنها در نیم جریب با کشت قطاری گندم، ۱۶۰ کیلو بیش‌تر حاصل بگیرد.