یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۵:۳۱ کابل
Background image

به کرایه دهی تعمیر خبازی کوچک ملکیت ریاست سیلوی مرکز

ریـاست سـیـــلوی مرکــــز

معاونیت اداری

مدیریت عمومی خدمات

ریاست سیلوی مرکز در نظر دارد که، تعمیر خبازی کوچک ملکیت این ریاست را به مساحت ۹۵/۲۱۷ یک طبقه می‌باشد به مدت سه سال به . . .