دعوت به داوطلبی: استخدام (Facilitation Partner) ضرورت پروژه  HVCDSP

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی از روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/HVCDSP/CONS-02 

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه استخدام (facilitation partner) ضرورت پروژه HVCDSP اشتراک نموده و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و تسلیم نمودن اظهار علاقه‌مندی به گونه‌ی انلاین به ویب‌سایت ADB ( https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=154587 ) مراجعه نمایند.

علاقهمندان می‌توانند از تاریخ نشر اعلان الی  ساعت 11:59 بعد از ظهر  تایم مانیلا (Manila local time) روز یکشنبه تاریخ 20 اکتوبر 2019 پیشنهاد خود را ارسال نماید.

شماره تماس: +۹۳ (۰)۷۸۶ ۷۲ ۳۹ ۴۱ / (۰) ۷۹۰ ۸۳۸ ۳۸۶  

ایمیل آدرس: , mohammadullah.sahil@mail.gov.af  Ihsanullah.ihsan@mail.gov.af و

Ihsanullahk@gmail.com

با احترام

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات