اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: تدارک، انتقال و توزیع ۵۶۰۰ قطعه مرغ با وسایل مرغداری برای ۲۸۰ خانم به ولایات کابل، بامیان و غزنی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک، انتقال و توزیع ۵۶۰۰ قطعه مرغ با وسایل مرغداری برای ۲۸۰ خانم به ولایات  کابل، بامیان و غزنی تحت شماره داوطلبی MAIL/PD/NCB/G-6/1400 را به شرکت محترم خدمات زراعتی و مالداری نصیر جمشیدی  به قیمت مجموعی مبلغ (3,109,400) سه میلیون و یک صدو نه هزار و چهارصد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی همراه  با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات