اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار یک باب گدام به ظرفیت سه هزار تُن با دو باب اطاق اداری و چاه سپتیک در ولایت زابل

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد، اعمار یک باب گدام به ظرفیت سه هزار تُن با دو باب اطاق اداری و چاه سپتیک در ولایت زابل به شرکت ساختمانی داوری هلمند دارنده جواز نمبر(D-35156) واقع مارکیت حاجی غلام نبی مرکز هلمند - لشکرگاه به قیمت مجموعی (16,294,500) افغانی (شانرده میلیون و دوصد و نود و چهارهزار و پنچصد افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله " ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات