اطلاعیه اعطای قرار داد: تهیه وخریداری سامان پکجینگ (Packaging Materials) برای بخش بازاریابی پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)

content_admin
اطلاعیه اعطای قرار داد

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد‌شرایط دعوت می‌نماید: تا در پروسه داوطلبی، تهیه وخریداری سامان پکجینگ (Packaging Materials) برای بخش بازاریابی پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)، دارای شماره دعوت به داوطلبی ‌MAIL/ARTF/NHLP/ICB –IMST-GO-2019-54اشتراک نموده و نقل شرط‌نامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به دست‌آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر، به تاریخ 16 سپتمبر، 2019 به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه‌نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. قابل یادآوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ 03 سپتمبر، 2019، ساعت 10:00 قبل ازظهر، در آدرس یاد شده تدویر می‌گردد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ    17,500.00هفده هزار و پنج صد دالر امریکائی اخذ می‌گردد.

More tenders

Background image

پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۵۰۰۰۰۰ قطعه لیبل همراه با ۹۰۰ حلقه کارتریج آن برای درختان مثمر

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۵۰۰۰۰۰ قطعه لیبل همراه با ۹۰۰ . . .

Background image

پروسه داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به اندازه ۱۰۰ متر طور برمه ای

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/277/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه . . .

Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار یک باب برج برق برای ساحه بینی حصار ولایت کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

Back to tenders