اطلاعیه اعطای قرار داد: تهیه وخریداری سامان پکجینگ (Packaging Materials) برای بخش بازاریابی پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)

content_admin
اطلاعیه اعطای قرار داد

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد‌شرایط دعوت می‌نماید: تا در پروسه داوطلبی، تهیه وخریداری سامان پکجینگ (Packaging Materials) برای بخش بازاریابی پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)، دارای شماره دعوت به داوطلبی ‌MAIL/ARTF/NHLP/ICB –IMST-GO-2019-54اشتراک نموده و نقل شرط‌نامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به دست‌آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر، به تاریخ 16 سپتمبر، 2019 به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه‌نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. قابل یادآوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ 03 سپتمبر، 2019، ساعت 10:00 قبل ازظهر، در آدرس یاد شده تدویر می‌گردد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ    17,500.00هفده هزار و پنج صد دالر امریکائی اخذ می‌گردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۸ - ۱۵:۲۶
Background image

Procurement of Rental Vehicle for HVCDSP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: 0620

Project Name: Horticulture Value Chain Development sector Project (HVCDSP)

General Information

1

Public . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۸ - ۱۵:۲۳
Background image

Procurement of Gas Heater with 10 Kg gas Ballon, Gas Ballon, Coal Heater, wood for Heater, Coal for Heater, fire extinguisher and first aid Kits for HVCDSP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: 0620

Project Name: Horticulture Value Chain Development sector Project (HVCDSP)

General Information

1

Public . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۴:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: قرارداد چندین پروژه اعمار دیوار محافظوی پکتیا، خوست و پنجشیر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

Back to tenders