خریداری و انتقالات مقدار 15،000 متریک تن گندم بذری برای 34 ولایت

mail-admin

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_01

             اعلان تدارکات

عنوان پروژه: خریداری و انتقالات مقدار 15،000 متریک تن گندم بذری برای 34 ولایت

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری و انتقالات مقدار 15،000 متریک تن گندم بذری برای 34 ولایت نمبر تشخیصه  NPA/MAIL/98/G-2509/NCاشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی( 24   )روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تحلیل پروژه هاوانکشاف برنامه ها، معاونیت مسلکی،اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا،  (ناحیه دوم پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت  8صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه فلش میموری و یا از ویب سایت www.npa.gov.af,   بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  15 سرطان 1398  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

مقدار تضمین آفر  پروژه متذکره برای هر لات  قرار ذیل میباشد.

شماره

لات

مبلغ تضمین آفر/افغانی

 

1

لات اول ( ولایت بلخ و سمنگان):

000,1،000،یک میلیون

 

2

لات دوم ( ولایات جوزجان ، سرپل و فاریاب)

800،000  هشت صد هزار

 

3

لات سوم( ولایات کندز و بغلان )

1،400،000   یک میلیون چهار صد هزار

 

4

چهارم( ولایات تخار و بدخشان )

1،200،000  یک میلیون و دوصد هزار

 

5

لات پنجم ( ولایت جلال آباد و لغمان )

900،000 نه صد هزار افغانی

 

6

لات ششم ( ولایات پروان ،کاپیسا و پنجشیر )

580،000 پنج  صدو هشتادهزار

 

7

لات هفتم ( ولایات بامیان ، وردک و دایکندی)

0،000 73هفت صدو سی هزار

 

8

لات هشتم ( ولایت کندهار)

700،000 هفت  صد هزار

 

9

لات نهم ( ولایت هلمند )

800،000 هشت صد هزار

 

10

لات دهم ( ولایات ارزگان و زابل)

400،000 چهار صد هزار

 

11

لات یاز دهم ( ولایت هرات )

900،000 نه صد هزار

 

12

لات دوازدهم ( ولایات غور و بادغیس )

400،000 چهار صد هزار

 

13

لات سیزدهم( ولایات فراه و نیمروز)

  500،000،پنج صد هزار 

 

 

14

لات چهار دهم( ولایت غزنی)

600،000 شش صد هزار

 

15

لات پانزدهم ( ولایات پکتیا ، پکتیکا ، خوست و لوگر)

1،200،000 یک میلیون و دو صد هزار

 

16

لات شانزده هم ( ولایت کابل )

260،000 دو صد   شصت هزار

 

17

لات هفده هم ( ولایات کنر و نورستان)

270،000 دو صدو هفتادهزار

 

 

مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی (افغانی) ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود و نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ( تضمین نامه بانکی) میباشد تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.

میعاد تضمین بانکی از یوم آفرگشایی باید حد اقل 118 روز اعتبار داشته باشد. در صورت که داوطلبان  آفر خویش را به شکل  مشترک ارایه نمایند ویا . (JV)باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.

 

 

نوت : جلسه قبل از داوطلبی بتاریخ 30/03/1398  ساعت 10 قبل از ظهر  میباشد.

 

More tenders

Thu, Mar 26 2020 12:47 PM
Background image

Amendment# 3 for Procurement of Equipment for Nangrahar Valley Development Authority for DNVDA

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Procurement Directorate

IFB No.: IFB No.: MAIL/ADB/NVDA/ICB-024 (addtl 06 MAIL)

AMENDMENT No.3

The . . .

Wed, Mar 25 2020 12:46 PM
Background image

Procurement of Pistachio Budding for Horticulture Component of NHLP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: P143841

Project Name: National Horticulture and Livestock Project (NHLP)

General Information

1

Publicatio . . .

Tue, Mar 24 2020 12:39 PM
Background image

Procurement of IT Equipment for PMU and PIU HVCDSP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: 0620

Project Name: Horticulture Value Chain Development sector Project (HVCDSP)

General Information

1

. . .

Back to tenders