وزارت زراعت آبیاری و مالداری در نظر دارد تا برای دهقانان سردخانه‌ها یا ذخیره‌خانه‌های پیاز و کچالو و کشمش‌خانه‌های جدید بسازد

mail-admin
وزارت زراعت آبیاری و مالداری در نظر دارد تا برای مدیریت محصولات زراعتی صادراتی در دوره‌ی کرونا، برای دهقانان سردخانه‌ها یا ذخیره‌خانه‌های پیاز و کچالو و کشمش‌خانه‌های جدید بسازد


وزارت زراعت آبیاری و مالداری در نظر دارد تا برای مدیریت محصولات زراعتی صادراتی در دوره‌ی کرونا، برای دهقانان سردخانه‌ها یا ذخیره‌خانه‌های پیاز و کچالو و کشمش‌خانه‌های جدید بسازد.
این کشمش‌خانه‌ها و ذخیره‌خانه‌ها، مشکل ممنوعیت صادرات محصولات زراعتی را مدیریت می‌کند.
کشمش‌خانه‌ها انگور را به کشمش بدل می‌کنند تا هم مشکل صادرات انگور مدیریت شود و هم درآمد باغداران با افزایش عمر محصول‌شان، بیش‌تر شود.
ذخیره‌خانه‌ها از کاهش سرسام‌آور بهای پیاز و کچالو در بازار جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که دهقانانی صاحب ذخیره‌خانه می‌شوند، این محصولات را در زمانی که بازار با بهای مناسب به آن نیاز دارد، عرضه کنند. این ذخیره‌خانه‌ها در نبود صادرات، جلو خساره‌ی دهقانان را می‌گیرند.
بناً از تمامی دهقانان و باغدارانی که علاقه‌مندی به داشتن ذخیره‌خانه و یا کشمش‌خانه داشته باشند، تقاضا می‌شود که به اداره‌های محلی وزارت زراعت، از جمله به ریاست‌های زراعت و آمریت‌های ترویج ولسوالی‌های به تماس شوند.
معیارها و شرایط:
۱ : برای اعمار کشمش‌خانه باغدار باید حد اقل دو جریب با غ انگور کشمشی و یا شندوخانی داشته باشد. 
۲: برای اعمار ذخیره‌خانه‌ی پياز و ذخیره‌خانه کچالو و دریافت خشک‌کننده‌ی بادنجان رومی، حد اقل به صورت دوامدار، دهقان دو جریب محصولات مرتبط به پروژه داشته باشد.
۳: دهقان باید علاقه‌مند به داشتن کشمش‌خانه، ذخیره‌خانه‌ی پياز و کچالو باشد.
۴: محل مناسب برای اعمار کشمش‌خانه، ذخیره‌خانه پیاز و کچالو داشته باشد.
۵: زمینی که در آن  کشمش‌خانه، ذخیره‌خانه پیاز و کچالو اعمار می‌شود بدون دعوا و دارای سند معتبر باشند.
۶: باغدار یا دهقان باید توانایی پرداخت سهم ۱۰ درصد را داشته باشد.
۷: باغدار و دهقان باید تعهد کنند که از کشمش‌خانه و ذخیره‌خانه‌ی پیاز، کچالو و خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی، به صورت درست حفاظت و استفاده می‌کنند.
۸: دهقان باید تعهد کند که ساخت کشمش‌خانه و یا ذخیره‌خانه را در زمان‌بندی‌ای که از طرف وزارت زراعت تعیین می‌گردد، بدون کدام کمی و کاستی تکمیل می‌کند.
دهاقین عزیز لطفا درخواستی تان را به ریاست های زراعت ولایات بفرستید.
برای جزئیات بیشتر در ریاست زراعت ولایت تان مراجعه کنید.

Latest announcements

Tue, Sep 17 2019 5:30 PM
Background image

Join the 24th Autumn Agricultural Products’ Exhibition

The 24th Autumn Agricultural Products’ Exhibition will be held at Kabul’s Badam Bagh Research Farm for four days from 10.16.2019-10.20.2019 (24.7.1398-27.7.1398 Solar Year).
Quality . . .

Mon, Feb 25 2019 1:45 PM
Background image

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) will host farmers’ festival and 22nd Spring Exhibition from March 22-26

Dear Compatriots;
The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) will host farmers’ festival and 22nd Spring Exhibition from March 22-26 (Hama 2-6, 1398 Solar Year) in . . .

Back to announcements