نجیبه؛ زراعت‌پیشه‌ای که تنها از فروش نهال سبزیجات بیش از ۳۹هزار افغانی بدست آورد

mail-admin
نجیبه؛ زراعت‌پیشه‌ای که تنها از فروش نهال سبزیجات بیش از ۳۹هزار افغانی بدست آورد
 
۴سرطان ۱۳۹۹
نجیبه، یک خانم زراعت‌پیشه‌ در ولایت هرات توانسته است تنها از درک فروش نهال سبزیجات به دیگر دهقانان، مبلغ ۳۹هزار و ۲۰۰ افغانی بدست بیاورد.
نجبیه سرپرست یک خانواده‌ی نُه نفری است و در قریه «دوغ‌آباد» ولسوالی انجیل زنده‌گی می‌کند. خانواده‌ی او قبلاً در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌بردند، اما، با احداث یک سبزخانه‌ی کوچک توسط برنامه حمایت از اولویت ملی دوم مربوط به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، SNaPP2 شرایط اقتصادی خانواده نجیبه تغییر کرد.
برنامه حمایت از اولویت ملی دوم وزارت زراعت، برعلاوه احداث یک سبزخانه‌ای به مساحت صدمتر مربع، برایش تخم اصلاح‌شده سبزیجات و کود کیمیاوی نیز داد. او مهارت‌های لازم نیز در باره چگونگی سبزی‌کاری در سبزخانه فرا گرفت.
نجیبه در سبزخانه‌اش سبزیجات از قبیل بادنجان رومی، بادنجان سیاه و فلفل کاشت. او از این سبزخانه ۹۰هزار نهال این سبزیجات را برداشت کرد و ۴۰هزار نهال را به دهقانان همجوار فروخت. نجیبه از درک فروش این نهال‌ها، ۳۹هزار و ۲۰۰ افغانی به‌دست آورد. این خانم زراعت‌پیشه، ۵۰هزار نهال باقی‌مانده را به مساحت یک‌هزار مترمربع زمین، در ملکیت شخصی‌اش کاشت. او با این کار، توانست منبع درآمد خانواده‌اش را تقویت کند.