دعوت به داوطلبی: پروژه امور پخته کاری و قیر ریزی سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ

content_admin
پروژه امور پخته کاری و قیر ریزی سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ

Publish Date

Closing Date

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی  پروژه امور پخته کاری و قیر ریزی سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ دارای شماره دعوت به داوطلبی   MAIL/PD/NCB/W/294/98 اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ۰۲ میزان ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰بعد از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی ( ۱،۴۰۰،۰۰۰) یک میلیون و چهار صد هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی به تاریخ معینه ساعت  ۰۲:۰۰بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر می‌گردد.

More tenders

Fri, Sep 13 2019 5:03 PM
Background image

CONSTRUCTION OF KHAK-E-SAFEED MAIN CANAL WEIR AND INTAKE

1

Reference Number

MAIL/UNDP/CBARD/NCB/CONS-2019-024

2

Name of Project

Community Based Agriculture and Rural . . .

Fri, Sep 13 2019 4:01 PM
Background image

CONSTRUCTION OF PUSHT-E-ROOD MAIN CANAL WEIR AND INTAKE

1

Reference Number

MAIL/UNDP/CBARD/NCB/CONS-2019-023

2

Name of Project

Community Based Agriculture and Rural . . .

Sun, Sep 08 2019 10:54 AM KABUL
Background image

ADDENDUM to Procurement of Design, Supply and Installation of Grain Steel Silo for Kabul Province

 

ADDENDUM No: to IFB No - SGRP-CS-2019-0010

Procurement of Design, Supply and Installation of Grain Steel Silo for Kabul Province

Strategic Grain Reserve Project (SGRP)

Loan . . .

Back to tenders