اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد: تهیه وخریداری لوازم باغدری برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP)

content_admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تهیه وخریداری لوازم باغدری برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB – HC-GO-2019-6 را به شرکت های محترم برادران قربانخیل مولانا یعقوب چرخی لمیتد مشترک با شرکت حشمت الله مومن زاده لمیتد دارای جواز نمبر های  0101-2227و 0101-17694 به قیمت مجموعی مبلغ 38,878,000.00 )سی و هشت میلیون و هشت صد و هفتاد هشت هزار ) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Wed, Jul 01 2020 8:36 AM
Background image

AMENDMENT No.1: Procurement of Sapling, Tool Kit and Dap Fertilizer

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Procurement Directorate

IFB No.: IFB No.: MAIL/HVCDSP/FA-004

AMENDMENT No.1

The following . . .

Tue, Jun 30 2020 11:16 AM
Background image

Procurement of Office Renovation HVCDSP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: 0620

Project Name: Horticulture Value Chain Development sector Project (HVCDSP)

General Information

1

. . .
Thu, Jun 25 2020 12:42 PM
Background image

Procurement of Saplings, Tools Kit and DAP Fertilizers

Invitation for Bids (IFB)

National Competitive Bidding (NCB)

Date:                                       24-June-2020

Grant No:                                0620-AFG: . . .

Back to tenders