دعوت به دواطلبی: پروژه تهیه و خریداری وسایل و لوازم پروسس لبنیات برای انجمن ها

mail-admin

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به دواطلبی باز MAIL/PD/NCB/ 00091          G     

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری وسایل و لوازم پروسس  لبنیات برای انجمن ها که مشخصات تخنیکی آن درج شرط‌نامه می‌باشد اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را طبق شرایط شرط‌نامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان به لسان دری ترتیب و از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ یوم ارایه نمایند، وصول شرط‌نامه و تسلیمی آفرها بعد از ختم میعاد ۲۱ یوم اعلان ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر که آخرین میعاد تسلیمی آفرها می‌باشد صورت می‌گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی‌شود تضمین آفر مبلغ (۹۵۰۰۰) افغانی برویت گرانتی خط بانکی و یا پول نقد اخذ و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار، استتمنت بانکی را داشته باشد

آدرس: جاده ولایت هرات ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات.