دونرانو او شریکانو

د هیواد د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت خپل د برنامو د پلی کولو او تمویل لپاره د لاندنیو دونرانو او شریکانو له ملاتړ څخه برخمن دی