کشت سبزیجات زنده‌گی صفیه را تغییر داد

mail-admin
کشت سبزیجات زنده‌گی صفیه را تغییر داد

اول اسد ۱۳۹۸

بانو صفیه، باشنده‌ی قریه آخندزاده ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان است. او ۴۲ سال دارد و مادر هشت فرزند است.

بانو صفیه در سال ۲۰۱۸ شامل گروپ باغچه‌های خانه‌گی پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری «NHLP» گردید.

او آموزش و رهنمایی‌های تخنیکی در کشت، برداشت، عملیات زراعتی، کنترول بیماری‌ها و آفت‌های نباتی، ارزش غذایی و اقتصادی سبزیجات، پروسس (طرز تهیه انواع مربا، چکنی، ترشی، رب) و غیره را در مکتب ساحه‌ای دهقان فرا گرفته است.

در بهار سال ۱۳۹۸ این بانو هشت نوع تخم سبزیجات را از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت به دست آورد. او یک مزرعه به مساحت کمتر از یک جریب ( به صورت قطعه نمایشی) از بادنجان سیاه را بذر کرده که با رعایت همه رهنمایی‌های تخنیکی که توسط کارمند ساحه‌ای پروژه صورت گرفته حاصل فراوان از مزرعه‌اش به دست می‌آورَد و در مارکیت محلی می‌فروشد.

تا اکنون ۴۵۰ سیر ( سه هزار و ۷۸۰) کیلوگرام حاصل به دست آورده و هر سیر آن را از ۸۰ تا ۵۰ افغانی می‌فروشد. او تا این دم مبلغ ۲۸ هزار و ۸۰۰ افغانی به دست آورده که مبلغ به دست آمده را مصارف خانواده خویش کرده است.

روند جمع‌آوری حاصل از مزرعه تا به آخر فصل دوام خواهد داشت و این بانو توقع دارد که این مزرعه برای او ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار افغانی درآمد داشته باشد.

بانو صفیه توقع دارد که برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت فعالیت‌های بیش‌تر برای رشد اقتصادی خانواده‌ها در آینده داشته باشد و دامنه‌ی فعالیت پروژه وسیع‌تر گردد و از این برنامه متشکر و راضی است.