داوطلبی - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
فرصت های سرمایه گذاری
فرصت های سرمایه گذاری (کارد اف)
Jan 21, 2017 Feb 08, 2017
اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارآنیکه علاقه مند سرمایه گذاری در بخش ایجاد مجتمع مرغداری (Poultry Complex)که مشتمل از 200 باب دکاکین کوچک میباشد..
­­­ برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارآنیکه علاقه مند سرمایه گذاری در بخش ایجاد مجتمع مرغداری (Poultry Complex)که مشتمل از 200 باب دکاکین کوچک میباشد برنامۀ کارد-اف در...
Jan 18, 2017 Jan 23, 2017
اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارانیکه علاقه مندی سرمایه گذاری در بخش ایجاد فارم های مرغداری نسلی گوشتی (به گنجایش30000 مرغ) و ماشین های چوچه کشی (به ظرفیت 316000 تخم)را داشته باشند
­­­ برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارانیکه علاقه مندی سرمایه گذاری در بخش ایجاد فارم های مرغداری نسلی گوشتی (به گنجایش30000 مرغ) و ماشین های چوچه کشی (به ظرفیت 316000 تخم)را...
Jan 18, 2017 Jan 23, 2017
اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارآنیکه علاقه مند سرمایه گذاری در بخش ایجاد فارم های مرغداری گوشتی (به گنجایش25000 مرغ)را داشته باشند
­­­ برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارآنیکه علاقه مند سرمایه گذاری در بخش ایجاد فارم های مرغداری گوشتی (به گنجایش25000 مرغ)را داشته باشند برنامۀ کارد-اف در حال تطبیق پروژه...
Jan 18, 2017 Jan 23, 2017
داوطلبی برای اخذ دو عراده وسایطه نقلیه بطورکرایی - شماره دعوت به داوطلبی (باز) MAIL/CCAP/BLH/0001
رياست عمومي پلان و همآهنگي برنامه ها پروژه حمايت از سازگاري تغير اقليم 2017/ 01/ تاريخ 16 (105)شماره: موضوع تدارکاتی:داوطلبی برای اخذ دو عراده...
Jan 17, 2017 Jan 29, 2017
قرارداد تدارک 42 قلم اجناس مختلف دفتری و تکنالوژی با شرکت خدمات لوژستیکی روح الله افغان اروپا
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت،آبیاری ومالداری در نظر دارد ، قرارداد تدارک 42 قلم اجناس مختلف دفتری و تکنالوژی را به شرکت خدمات لوژستیکی روح الله افغان...
Jan 09, 2017 Jan 16, 2017
قرارداد تدارک دو نوع چوب محروقاتی بلوط و ارچه با شرکت تجارتی نثار فیضی دارای جواز شماره 15470-0101 واقع سرک دوم تایمنی را به قیمت مجموعی (2606016) افغانی
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت،آبیاری ومالداری در نظر دارد ، قرارداد تدارک دو نوع چوب محروقاتی بلوط و ارچه را به شرکت تجارتی نثار فیضی دارای جواز شماره...
Jan 07, 2017 Jan 14, 2017
پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنت برای 31 ولایت کشور
« دعوت به داوطلبی روش باز» شماره دعوت به داوطلبی :- 553 MAIL/PD/NCB/G/ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنت برای 31 ولایت کشور مطابق...
Dec 31, 2016 Jan 20, 2017
پروسه داوطلبی انتقال 100000 متریک تن گندم خوراکه در دو لات (بخش) در شش ولایت
« دعوت به داوطلبی روش باز» شماره دعوت به داوطلبی :- 554 MAIL/PD/NCB/G/ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی انتقال 100000 متریک تن گندم خوراکه در دو...
Dec 28, 2016 Jan 17, 2017
پروسه داوطلبی تدارک مقدار230000 لیتر تیل دیزل و 70000 لیتر تیل پطرول
« دعوت به داوطلبی روش باز» شماره دعوت به داوطلبی :- 551 MAIL/PD/NCB/G/ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار230000 لیتر تیل دیزل و...
Dec 26, 2016 Jan 15, 2017
صفحه 1 از 111