هفدهمین نمایشگاه زراعتی۱۳۹۵(خزانی) - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

هفدهمین نمایشگاه زراعتی۱۳۹۵(خزانی)

 

اطلاعیه وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری  دررابطه به راه اندازی و برگزاری نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل تاریخ 28-30  میزان سال 1395  

به هفدهمین  نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل  بپیوندید!

 

مراحل ثبت نام غرفه های نمایشگاه جریان دارد بیش از 200 غرفه در ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم بادام باغ کابل آماده شده است .

متشبثین خصوصی و تولید کننده گان محصولات زراعتی و مالداری ، تولید کننده گان زعفران ناب افغانی و نباتات طبی ، شرکت های پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی غذائی ، تجهیزات آبیاری ، ماشین الات زراعتی ، نماینده گان اتحادیه ها ، انجمن های تعاونی زراعتی و صنایع دستی ، نماینده گان کوپراتیفهای زراعتی ، قوریه داران نهال های مثمر و غیر مثمر ، تولید کننده گان احشام ، شرکت های خدمات زراعتی ، شرکت های انرژی های تجدید پذیر ، نماینده گان پروژه ها و اهدا کننده های مختلف بودجه،  اسپانسرها، ادارات ذیربط و همکار در نمایشگاه امسال اشتراک می نمایند. ما امیدواریم تمامی اعضای جامعه تجارت داخلی و خارجی از این فرصت استفاده مؤثر و اعظمی نمایند.

ایجاد فرصت ها و محل مذاکرات برای برگزاری جلسات تجارتی  ازامکانات دیگر این نمایشگاه است .

از متشبثین و تجار علاقمند دعوت مینمائیم تا با ریاست انکشاف سکتور خصوصی که مسؤل راه اندازی و برگزاری  نمایشگاه و فراهم آورنده فرصت های فوق العاده تجارتی در این نمایشگاه میباشد تماس بگیرند.

وزارت زراعت آبیاری و مالداری متعهد است تا از مؤلدین و متشبثین خصوصی وتولید کننده گان امتعه و محصولات زراعتی در افغانستان هستند حمایت نماید. هدف از برگزاری نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل ایجاد شبکۀ فرصت های تجارتی برای متشبثین خصوصی ، تجار کشور و بازدید ایشان با متشبثین و تاجران داخلی و بین المللی است.

با استفاده مؤثر و مفید از این فرصت از تمامی اهداکننده گان ، حامیان مالی و شرکای رسانه ای اظهار قدردانی مینمائیم.

ویب سایت  نمایشگاه : www.agfair.gov.af بطور مداوم فعال بوده جهت کسب اطلاعات بیشتر به آن مراجعه نمائید.

برای تماس مستقیم با تیم کاری نمایشگاه به شمارهای ;0771692020 ,0781980180 و 0744371757 تماس بگیرید و به Email: agfair@mail.gov.af ایمل بفرستید.                    

  سایز و قیمت غرفه ها:

وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری بازدیدکنندگان نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل را خوش آمدید میگوید.          

(انکشاف زراعت متضمن خودکفائی و ثبات در افغانستان)