دیدار با بزرگان بدخشان: - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

دیدار با بزرگان بدخشان:

محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری با شماری از بزرگان و زارعین ولسوالی شغنان ولایت بدخشان ملاقات نمود.
دراین بزرگان این ولسوالی ضمن قدردانی از فعالیت های وزارت زراعت - در مورد انكشاف زراعت درآن ولايت به خصوص در بخش هاي باغداري، مالداري، گرين هوس ها، تخم هاي إصلاح شده، كلينك سيار حيواني، سأختن كانالها وسر بند هاي آب زراعتی ونيز در مورد بازار يابي محصولات بادام به وزیر زراعت کشور توضیحات دادند و خواستار توجه بيشتر در اين بخش ها شدند.
درمقابل وزیر زراعت کشور به بزرگان ولایت بدخشان وعده نمود تا در محدوده امکانات دست داشته، به حل مشکلات مردم رسیدگی نموده واز هر نوع کمک به آنها دریغ نه ورزد.