دیدار با والی کاپیسا: - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

دیدار با والی کاپیسا:

محترم اسد الله ضمیر وزیر زراعت آبیاری ومالداری  در دفتر کارش با محترم سید محمد خالد"هاشمی" والی ولایت کاپیسا ملاقات نمود.
در این ملاقات والی کاپیسا از چگونگی وضعیت زراعت و مالداری دراین ولایت خبر داد و مشکلات و چالش هایی را که سر راه سکتور زراعت دراین ولایت قرار دارد مطرح نمود.
وزیر زراعت کشور ضمن استعمای گفته های والی کاپیسا ، نظریات خود را در مورد حل مشکلات زراعت این ولایت ابراز نموده و وعده نمود که برای حل مشکلات موجود با درنظر داشت امکانات دست داشته اقدام خواهد کرد.