بست رتبه ۸ ----------- ساتونکی یا محافظ ( ۲ بست )

کرنې، اوبولګولو او مالدرائ  وزارت په پام کې لري، چې د طبیعي سرچینو عمومي ریاست د محافظ ۸ بست د آزادې سیالی د پروسې د بشپړیدو له لارې  اعلان ته وسپاري

نو په دې اسااس پر شرایطو برابر ټولو هغه نارینه او ښخينه  چې افغاني تابعیت ولري خبر ورکول کیږي ، چې   د ټاکنې په پار  د غوښتنې فورم د کرنې، اوبو لګولو او مالدرائ وزارت د بشري سرچینو د ټاکلو آمریت څخه د ۱۳۹۷/۹/۲۴ نیټې نه تر ۱۳۹۷/۱۰/۵ نيټې نه تر لاسه کړي او وروسته له ډکولو څخه یې د دوهم ځل لپآره  ورته وسپاري  او د اړتیا په وخت کې  له دغه شمیرې سره 074436936 اړیکه ونیسي. د معیاد له پوره کیدو څخه وروسته یې غوښتنلیک منل کیږي.

د طبیعي سرچینو لوی ریاست او د اداری ریاست

د بست رتبه ۸...................... ساتونکی( محافظ)

دندې:

  1. د ودانیو، وسایطو، د بریښنا له شبکو او د ودانیو د ناصبه جنسونو څخه ساتنه

  2. د ودانیو او ساختمانو د څلوورو خواد د پاکر او ونو  ساتل او له هغې څخه ساتنه کول.

  3. د اسنادو د نشتون په وخت کې له اړوندې سیمې څخه بهر ته د وسایلو ایستلو څخه مخنیوي ااولوړو مقاماتو ته  یې لارښوونه وکول.

  4. د سپارل شویو وسایلو څخه پّ ښه توګه ساتنه کول.

  5. د قانونو اړوند د هغه کارونو سرته رسول، چې یادې څانګوې د مدیر لاخوا ورته سپارل کیږي.

اساسي څانګې:

یو شمیرې غوښتنې ددې بست لپاره  د ملکي خدمتونو د کارکونکو د  ۲ قانون په اوومه او آتمه مادو کې ذکر شوي دي.

امتیازونه:

د اداري اصلاحاتو د کړنلارې اړوند د معاشونو د رتب مطابق معاش ورکول کیږي

د مامورینو د قانوني رخصتیو څخه  ګټه اخیستل.

په شرایطو برابر کسان کولای شي، چې د غوښتنې ځانګړې فورمې  د سهار له  ۹ بجو نه د رسمي وخت  تر ختم پورې د کرنې، اوبولو ګولو او مالدرائ وزارت  د ټاکنې آمریت څخه تر لاسه کړي او  د فورمې له ډکولو څخه وروسته یې ددوهم ځل لپاره ورته وسپاري او د اړتیا پیښدو په صورت کې دې له دې شميرې سره اړیکه ونیسي. 0744369636 ، له ټاکلي معیاد له بشپړیدو څخه مو وروسته غوښتنلیک نه منل کیږي.