داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و تدارک دوازده (12) قلم اجناس برای احداث باغچه‌های خانگی برای سه هزار (3000) خانم در ولایات کابل، دایکندی، بامیان، کنر و سمنگان ضرورت ریاست اقتصاد خانواده
کشور: افغانستان وزارت: زراعت آبیاری ومالداری معلومات عمومی 04 جدی 1397 تاریخ نشر اعلان درخواست برای داوطلبی نوع...
Dec 25, 2018 Jan 15, 2019
داوطلبی پروژه اعمار شبکه آبیاری حاجی‌ها واقع قریه حاجی‌ها ولسوالی بگرام ولایت پروان
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN17/01072018/NCB پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار...
Dec 25, 2018 Jan 14, 2019
داوطلبی پروژه اعمار شبکه آبیاری قشلاق واقع قریه قشلاق ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL09/11072018/NCB پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه...
Dec 25, 2018 Jan 14, 2019
داوطلبی تدارک انتقال و توزیع 13400 قطعه مرغ‌های تخمی با وسایل مرغداری
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G104/98 : ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک انتقال و توزیع 13400 قطعه مرغ‌های...
Dec 25, 2018 Jan 15, 2019
داوطلبی پروژه تدارک 50 قلم فلترباب و روغن‌یات مختلف‌النوع مورد ضرورت وسایط و ماشین آلات ریاست اداری
« دعوت به داوطلبی روش باز ملی» شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G169/98 : ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 50 قلم فلترباب و...
Dec 25, 2018 Jan 16, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار سردخانه ۵۰۰ متریک تنی عصری در ده ولایت افغانستان
بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه لات (۱) ولایت غزنی اعمار سردخانه ۵۰۰ متریک تنی عصری در ده ولایت...
Dec 18, 2018 Dec 24, 2018
اعلان داوطلبی پروژه تدارک 40 رأس گاو شیری در ولایت کابل
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک، انتقال و توزیع 40 رأس گاو شیری برای 40 خانم در ولسوالی استالف ولایت کابل ضرورت ریاست اقتصاد خانواده به اساس قرار داد...
Dec 17, 2018 Jan 07, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت، آبیاری ومالداری
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری تحت داوطلبی...
Dec 15, 2018 Dec 21, 2018
داوطلبی پروژه تدارک دو قلم روغن‌یات ازقبیل تیل دیزل و تیل پطرول
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G-04/98/Rebid ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک دو قلم روغن‌یات ازقبیل تیل دیزل به مقدار 150000 لیتر و تیل...
Dec 12, 2018 Jan 02, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، سروی میان مدت (Mid-line survey) پروژه AAIP
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، سروی میان مدت (Mid-line survey) پروژه AAIP را به شرکت AFC India Ltd.، دارنده جواز...
Dec 08, 2018 Dec 15, 2018
صفحه 9 از 177