داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تدارک سه قلم مواد کیمیاوی و یک‌پایه ماشین سربسته‌کن
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G182/98 : ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک سه قلم مواد کیمیاوی و یک‌پایه ماشین...
Apr 10, 2019 May 07, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی پروژه تدارک وسایل و تجهیزات لابراتوار تشخیص امراض آفات نباتی
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G79/98 : ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک وسایل و تجهیزات لابراتوار تشخیص امراض...
Apr 10, 2019 May 08, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، پروژه تدارک نه قلم مواد خوراکه حیوانی جهت تغذیه حیوانات فارم مالداری بینی‌حصار
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک نه قلم مواد خوراکه حیوانی جهت تغذیه حیوانات فارم مالداری...
Apr 10, 2019 Apr 17, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، لات (۱) پروژه اعمار حوض فیض آباد و لات (۲) پروژه پروژه اعمار حوض کود اول ولایت جوزجان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد: لات (۱) پروژه اعمار حوض فیض آباد واقع...
Apr 09, 2019 Apr 16, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار بازسازی حوض آبگیر و دیوار محافظوی جوی شاه قاسمی واقع ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار بازسازی حوض آبگیر و دیوار...
Apr 09, 2019 Apr 16, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نماز گه ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال...
Apr 09, 2019 Apr 16, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه بازسازی کانال وترناب شورنگ مانده واقع مرکز ولایت ارزگان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی کانال وترناب شورنگ مانده...
Apr 09, 2019 Apr 16, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار سربند و کانال حسن‌زی واقع قریه دخی کلی ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار سربند و کانال حسن‌زی...
Apr 09, 2019 Apr 16, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه احیای مجدد شبکه آبیاری جوی کلان واقع قریه جوی کلان ولسوالی نهرین ولایت بغلان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه احیای مجدد شبکه آبیاری جوی کلان...
Apr 09, 2019 Apr 23, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، پروژه تدارک دو قلم تیل، دیزل به مقدار ۱۵۰۰۰۰ لیتر و پطرول به مقدار ۷۰۰۰۰ لیتر
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک دو قلم تیل، دیزل به مقدار ۱۵۰۰۰۰ لیتر و پطرول به مقدار ۷۰۰۰۰...
Apr 08, 2019 Apr 15, 2019
صفحه 8 از 187