داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری کج جوی واقع قریه علی افغان ولسوالی کروخ ولایت هرات
بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری کج جوی واقع قریه علی افغان ولسوالی کروخ ولایت هرات را...
Oct 23, 2018 Oct 30, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری اشتر شهر واقع قریه اشتر شهر ولسوالی شینواری ولایت پروان
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری اشتر شهر واقع قریه اشتر شهر ولسوالی شینواری ولایت پروان را با...
Oct 23, 2018 Oct 30, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد تدارک مقدار 11307 متر مربع فرش موکیت دفتری ودهلیز تآسیسات سه گانه وزارت
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک مقدار 11307 متر مربع فرش موکیت دفتری ودهلیز تآسیسات سه گانه وزارت تحت داوطلبی باز داخلی با کود...
Oct 23, 2018 Oct 30, 2018
پروژه تدارک انتقال (1000) متریک تن گندم خوراکه ازسیلوی مرکزی قندهار به آسیب دیدگان ناشی ازخشک سالی به مرکز ولایت زابل
دعوت به داوطلبی روش باز ملی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک انتقال 1000 متریک تن گندم خوراکه ازسیلوی مرکزی قندهار به آسیب دیدگان ناشی ازخشک سالی...
Oct 22, 2018 Nov 13, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری کندو قلعه واقع قریه نغلو ولسوالی سروبی ولایت کابل
بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری کندو قلعه واقع قریه نغلو ولسوالی سروبی ولایت کابل را با...
Oct 22, 2018 Oct 29, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری اوغه واقع قریه اوغه ولسوالی زنده جان ولایت هرات
بدین‌وسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری اوغه واقع قریه اوغه ولسوالی زنده جان ولایت هرات را با...
Oct 17, 2018 Oct 24, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های سیغان، مرکز، پنجاب و ورس ولایت بامیان
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های سیغان، مرکز، پنجاب و ورس ولایت بامیان ضرورت...
Oct 16, 2018 Oct 30, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های پل علم و خوشی ولایت لوگر
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های پل علم و خوشی ولایت لوگر ضرورت بخش مالداری پروژه...
Oct 16, 2018 Oct 30, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های اندخوی، پشتون کوت، میمنه و خان چهار باغ ولایت فاریاب
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های اندخوی، پشتون کوت، میمنه و خان چهار باغ ولایت...
Oct 15, 2018 Oct 29, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری بابه قشقار واقع قریه بابه قشقار ولسوالی دهدادی ولایت بلخ
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری بابه قشقار واقع قریه بابه قشقار ولسوالی دهدادی ولایت بلخ را با...
Oct 15, 2018 Oct 22, 2018
صفحه 8 از 171