داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری سحر خیز واقع قریه سحر خیز ولسوالی انجیل ولایت هرات
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری سحر خیز واقع قریه سحر...
Oct 31, 2018 Nov 06, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری نیم دها واقع قریه نیم دها ولسوالی محمد آغه ولایت لوګر
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری نیم دها واقع قریه نیم...
Oct 31, 2018 Nov 06, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساختمانی فارم زراعتی خاصه پز بخش دوم ولسوالی دهدادی ولایت بلخ
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره(2)ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت،آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه ساختمانی فارم زراعتی خاصه پز بخش دوم...
Oct 31, 2018 Nov 14, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تدارک و انتقال 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی برای 775 خانم در ولایت کابل و لغمان
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک و انتقال 23 قلم وسایل پروسس مواد غذائی برای 775 خانم در ولایت...
Oct 31, 2018 Nov 06, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل در ولسوالی های میدان شهر، حصه اول بهسود، چک و سید آباد ولایت وردگ، ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP)
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل در ولسوالی های...
Oct 30, 2018 Nov 13, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار یک باب هنگر در فارم بادام باغ شهر کابل
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار یک باب هنگر در فارم بادام باغ...
Oct 29, 2018 Nov 05, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر اداری وزارت زراعت،آبیاری...
Oct 29, 2018 Nov 05, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه احیای مجدد شبکه آبیاری جوی کلان واقع قریه جوی کلان ولسوالی نهرین ولایت بغلان
بدین‌وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه احیای مجدد شبکه آبیاری جوی کلان واقع قریه جوی کلان ولسوالی نهرین...
Oct 27, 2018 Nov 10, 2018
داوطلبی پروژه اعمار پایه‌های کانکریتی در ولایات کابل، پروان و لوگر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/ARTF/NHLP/NCB-HC-CW-2018-117 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار پایه های کانکریتی در...
Oct 24, 2018 Nov 24, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی و معلوماتی ضرورت پروژه AAIP
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی و معلوماتی ضرورت پروژه AAIP این وزارت تحت کود نمبر های...
Oct 24, 2018 Nov 07, 2018
صفحه 7 از 171