داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی تهیه وخریداری بایو کنترول اجنیت (Bio Control Agent)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –HC-GO-2019-13 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وخریداری بایو کنترول اجنیت (Bio Control Agent) برای بخش...
Apr 15, 2019 May 15, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه بازسازی سربند و کانال خودرک تختک
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی سربند و کانال خودرک تختک...
Apr 14, 2019 Apr 21, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه پخته کاری کانال آخندزاده محمد عمر
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه پخته کاری کانال آخندزاده محمد عمر...
Apr 14, 2019 Apr 21, 2019
داوطلبی تدارک دو دوز واکسین بروسلوز نوع Rev-1 و بروسلوز نوع S-19
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G181/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک دو دوز واکسین بروسلوز نوع Rev-1 و بروسلوز...
Apr 13, 2019 May 13, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تطبیق پروژه 20 فارم تجارتی ماهی پروری در ولایت بلخ
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-76 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تطبیق پروژه 20 فارم تجارتی ماهی پروری در ولایت بلخ) ضرورت پروژه ملی...
Apr 13, 2019 Jun 01, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تطبیق پروژه 20 فارم تجارتی ماهی پروری در ولایت بغلان
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-77 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تطبیق پروژه 20 فارم تجارتی ماهی پروری در ولایت بغلان ضرورت پروژه ملی...
Apr 13, 2019 Jun 02, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G228/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع ضرورت ریاست...
Apr 11, 2019 May 12, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه بازسازی سربند دلوخیل
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی سربند دلوخیل واقع ولسوالی...
Apr 10, 2019 Apr 17, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، پروژه تدارک 14 قلم وسایل آی تی جهت وصل ریاست‌های زراعت چهار ولایت به سیستم تیلفون‌های داخلی Voip Cisco
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌ شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 14 قلم وسایل آی تی جهت وصل ریاست‌های زراعت چهار ولایت به...
Apr 10, 2019 Apr 17, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، بررسی مالی پروژه انکشاف مالداری و زراعت (CLAP) طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه انکشاف مالداری و زراعتCLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا تصمیم اعطای قرارداد، بررسی مالی...
Apr 10, 2019 Apr 17, 2019
صفحه 7 از 187