داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و خریداری 42 پایه کمپیوتر لب تاپ
بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم (SNaPP2) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد تهیه و خریداری 42 پایه...
Jan 29, 2019 Feb 06, 2019
دعوت به داوطلبی، پروژه تدارک هفت‌قلم روغن‌یات و فلترباب مورد ضرورت پروژه کمربند سبز کابل
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G210/98: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک هفت‌قلم روغن‌یات و فلترباب مورد ضرورت پروژه کمربند سبز...
Jan 21, 2019 Feb 12, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر و طویله‌های کمپوند نسلگیری
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تا سی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر و طویله‌های کمپوند نسلگیری...
Jan 16, 2019 Jan 22, 2019
داوطلبی اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم واقع ولایت کابل
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/71/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم واقع ولایت کابل...
Jan 13, 2019 Feb 04, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک تیل ضرورت پروژه NHLP
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تیل ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/NCB-4612/IOC را به شرکت محترم جمشیدی آیل...
Jan 09, 2019 Jan 16, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک چسپک‌های فیرامونی و تلک‌های فیرامونی ضرورت پروژه NHLP
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک چسپک‌های فیرامونی و تلک‌های فیرامونی ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت کود نمبر...
Jan 09, 2019 Jan 23, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد پروژه تهیه، خریداری و انتقال مقدار 13000 متریک تن خوراکه حیوانی متوازن
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا پروژه تهیه، خریداری و انتقال مقدار 13000 متریک تن خوراکه حیوانی متوازن ضرورت ریاست...
Jan 02, 2019 Jan 08, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل در ولایت هرات
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل در ولسوالی های انجیل و زنده جان ولایت هرات...
Jan 01, 2019 Jan 15, 2019
تهیه و تدارک بیست و سه (23) قلم اجناس پروسس مواد غذایی برای پنجصد (500) خانم در ولایات های کابل، بدخشان، کاپیسا، تخار و کندز
کشور: افغانستان وزارت: زراعت آبیاری ومالداری معلومات عمومی 09 جدی 1397 تاریخ نشر اعلان درخواست برای داوطلبی نوع...
Dec 30, 2018 Jan 20, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی‌های استالف و شکردره ولایت کابل
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی‌های...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
صفحه 7 از 177