داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی پروژه بازسازی کانال وترناب شورنگ‌مانده واقع در مرکز ولایت ارزگان
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/143/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی کانال وترناب شورنگ‌مانده واقع در مرکز ولایت ارزگان اشتراک...
Feb 10, 2019 Mar 05, 2019
پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سربند دلوخیل واقع در ولسوالی شکین ولایت پکتیا
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/151/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سربند دلوخیل واقع در ولسوالی شکین ولایت پکتیا اشتراک نموده،...
Feb 10, 2019 Mar 06, 2019
تهیه و نصب سیستم برق سولری با دیوار فنس در ساحات تنگی غارو، کوه‌های اطراف شهرک منشی میرغلام و تپه‌های قلعه مسلم ولایت کابل
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/72/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و نصب سیستم برق سولری با دیوار فنس در ساحات تنگی غارو، کوه‌های اطراف...
Feb 09, 2019 Mar 02, 2019
پروژه انتقال آفت‌کش‌ها، وسایل و سامان آلات مختلف النوع امراض و آفات نباتی برای ریاست‌های زراعت، آبیاری و مالداری 33 ولایت کشور
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه انتقال آفت‌کش‌ها، وسایل و سامان آلات مختلف النوع امراض و آفات نباتی برای ریاست‌های زراعت، آبیاری و مالداری...
Feb 09, 2019 Mar 02, 2019
پروژه تدارک، انتقال و نصب ۱۳ قلم وسایل تکنالوژی و لوازم دفتری پروژه زراعت
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G۲۱۹/۹۸ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و نصب ۱۳ قلم وسایل تکنالوژی و...
Feb 05, 2019 Feb 27, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، پروژه تدارک، انتقال و توزیع 40 رأس گاو شیری برای 40 خانم در ولایت کابل
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک، انتقال و توزیع 40 رأس گاو شیری برای 40 خانم در ولسوالی استالف ولایت کابل ضرورت ریاست اقتصاد...
Feb 04, 2019 Feb 12, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی پروژه تدارک دو قلم تیل، دیزل و پطرول
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G-04/98/Rebid ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک دو قلم تیل، دیزل به مقدار 150000 لیتر و پطرول به مقدار 70000...
Feb 04, 2019 Feb 26, 2019
پروژه انتقال و توزیع تراکتورها، ماشین‌های کشت نهال شالی و سایر ماشین آلات زراعتی همراه با ملحقات آن به ریاست‌های زراعت، آبیاری و مالداری ۳۳ ولایت کشور
دعوت به داوطلبی روش باز ملی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه انتقال و توزیع تراکتورها، ماشین‌های کشت نهال شالی و سایر ماشین آلات زراعتی همراه با...
Jan 30, 2019 Feb 24, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تدارک 14 قلم وسایل ای‌تی
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G89/98 : ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک 14 قلم وسایل ای‌تی جهت وصل ریاست‌های زراعت چهار ولایت به سیستم...
Jan 30, 2019 Feb 25, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تدارک هشت قلم اجناس، معه نصب و کندن‌کاری مورد ضرورت ریاست اداری
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G210/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک هشت قلم اجناس، معه نصب و کندن‌کاری مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت زراعت...
Jan 30, 2019 Feb 23, 2019
صفحه 6 از 177