داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل در ولایت کندز
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های مرکز و امام صاحب ولایت کندز...
Dec 01, 2018 Dec 14, 2018
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی، پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 42 پایه کامپیوتر لپ تاپ
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/SNaPP2/27112018/NCB برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 42 پایه کامپیوتر لپ تاپ مطابق...
Nov 28, 2018 Dec 18, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری پشت سر آسیاب
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری پشت سر آسیاب واقع قریه پشت سر...
Nov 25, 2018 Dec 02, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری چهل گزی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری چهل گزی واقع قریه چهل گزی ولسوالی...
Nov 25, 2018 Dec 02, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تهیه و تدارک وسایل دفتری ضرورت پروژه SNaPP2
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک وسایل دفتری ضرورت پروژه SNaPP2 این وزارت تحت کود نمبر...
Nov 25, 2018 Dec 02, 2018
اعلان تصمیم اعطای قرارداد، اعمار شبکه آبیاری پشت سر آسیاب ولسوالی کروخ ولایت هرات
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری پشت سر آسیاب واقع قریه پشت سر آسیاب ولسوالی کروخ ولایت هرات را با...
Nov 25, 2018 Dec 02, 2018
اعلان تصمیم اعطای قرارداد، اعمار شبکه آبیاری چهل گزی ولسوالی دهدادی ولایت بلخ
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری چهل گزی واقع قریه چهل گزی ولسوالی دهدادی ولایت بلخ را با شرکت...
Nov 25, 2018 Dec 02, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد پروژه تدارک مواد سوخت محروقاتی مقدار 2400 سیر چوب ارچه و19550 سیر چوب بلوط
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک مواد سوخت محروقاتی مقدار 2400 سیر چوب ارچه و19550 سیر چوب بلوط مورد ضرورت...
Nov 19, 2018 Nov 25, 2018
داوطلبی پروژه اعمار سربند، ترناب و پخته کاری کانال پیشغور ولایت پنجشیر
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W-05/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سربند ترناب و پخته کاری کانال پیشغور واقع قریه پیشغور ولسوالی حصه اول...
Nov 13, 2018 Dec 08, 2018
داوطلبی پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع آوری شیر در ولایت‌های کابل، پروان، لوگر، هرات، بلخ، کنر و کندهار
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-CW-2018-95 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع آوری شیر در ولایت‌های کابل،...
Nov 13, 2018 Dec 12, 2018
صفحه 5 از 171