داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
قرارداد تهیه و تدارک دوازده قلم اجناس برای احداث باغچه های خانګی برای سه هزار خانم در ولایت های کابل، دایکندی، بامیان، کنر و سمنګان
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک دوازده قلم اجناس برای احداث باغچه های خانګی برای سه هزار خانم در ولایت...
Mar 03, 2019 Mar 09, 2019
پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) تخته بوری پلاستیکی مورد ضرورت ریاست سیلوی مرکز
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/SM/NCB/G001/98: مدیریت تهیه و تدارکات ریاست سیلوی مرکز واقع خوشحال مینه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) تخته بوری پلاستیکی مورد ضرورت...
Mar 02, 2019 Apr 03, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری قشلاق واقع قریه قشلاق ولسوالی ده‌صلاح ولایت بغلان
بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری قشلاق واقع قریه قشلاق ولسوالی...
Feb 27, 2019 Mar 06, 2019
داوطلبی پروژه اعمار یک‌باب برج برق برای ساحه بینی‌حصار کابل
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/230/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک‌باب برج برق برای ساحه...
Feb 26, 2019 Mar 18, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تدارک پنجاه قلم فلترباب و روغنیات مختلف‌النوع مورد ضرورت وسایط و ماشین آلات ریاست اداری
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‎وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک پنجاه قلم فلترباب و روغنیات مختلف‌النوع مورد ضرورت وسایط و...
Feb 24, 2019 Mar 02, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، اعمار سربند، ترناب و پخته‌کاری کانال پیشغور ولسوالی حصه اول خنج ولایت پنجشیر
بدین‌وسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد اعمار سربند، ترناب و پخته‌کاری کانال پیشغور ولسوالی حصه اول خنج ولایت...
Feb 20, 2019 Feb 26, 2019
پروسه داوطلبی پروژه سربند و کانال دوشمعه ولسوالی چک وردک و سربند قلعه مرادخان ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/116-01-02/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه سربند و کانال دوشمعه ولسوالی چک وردک و سربند قلعه مرادخان ولسوالی...
Feb 19, 2019 Mar 13, 2019
پروسه داوطلبی پروژه اعمار ذخیره چشمه‌ سفید ولسوالی دولاینه ولایت غور و هم‌چنان حوض آبیاری سیاه سنگ ولسوالی شهرک این ولایت
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/114-01-02/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ذخیره چشمه‌ سفید ولسوالی دولاینه ولایت غور و هم‌چنان...
Feb 19, 2019 Mar 13, 2019
پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز ولایت جوزجان
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/162-01-02/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد ولسوالی فیض آباد و اعمار حوض کود اول، مرکز...
Feb 19, 2019 Mar 11, 2019
پروسه داوطلبی پروژه بازسازی کانال چینه هولان رباط و اعمار حوض هلال چینه ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/149-01-02/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی کانال چینه هولان رباط و اعمار حوض هلال چینه ولسوالی...
Feb 19, 2019 Mar 12, 2019
صفحه 3 از 177