داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعمار شبکه آبیاری یخدان واقع قریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK18/22072018/NCB پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 17, 2019
اعمار شبکه آبیاری رضا بند واقع قریه ده غازی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR30/19072018/NCB پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 16, 2019
اعمار شبکه آبیاری ناوگی واقع قریه ناوگی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR29/18072018/NCB پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 16, 2019
اعمار شبکه آبیاری گوشته والو واقع قریه گوشته والو ولسوالی کامه ولایت ننگرهار
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR27/16072018/NCB پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 15, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، پروژه تهیه وخریداری نوع واکسین (S.19)
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تهیه وخریداری نوع واکسین (S.19) برای بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری...
May 15, 2019 May 29, 2019
اعمار شبکه آبیاری شیرگر گل محمد واقع قریه شیرگر گل محمد ولسوالی کامه ولایت ننگرهار
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR25/14072018/NCB پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 15, 2019
اعمار شبکه آبیاری پای مشهد افغانی
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK17/21072018/NCB پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 13, 2019
اعمار شبکه آبیاری پیرزایی واقع قریه پیر زایی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR24/13072018/NCB پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 12, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری کارگرواقع قریه کارگر ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL07/09072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 10, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، پروژه تدارک 660 متر کیبل به سایز 50*4 مورد ضرورت ریاست اداری
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 660 متر کیبل به سایز 50*4 مورد ضرورت ریاست اداری تحت داوطلبی شماره...
May 15, 2019 May 22, 2019
صفحه 3 از 187