داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری حاجی‌ها واقع قریه حاجی‌ها ولسوالی بگرام ولایت پروان
بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا قرارداد اعمار شبکه آبیاری حاجی‌ها واقع قریه...
Mar 09, 2019 Mar 16, 2019
پروسه داوطلبی پروژه پخته‌کاری کانال ورغاب قریه ورغاب (آشکو) ولسوالی ورسج ولایت تخار
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/160/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه پخته‌کاری کانال ورغاب قریه ورغاب (آشکو) ولسوالی ورسج ولایت تخار اشتراک...
Mar 09, 2019 Mar 25, 2019
پروسه داوطلبی پروژه سیفون و پاک‌کاری کانال جوی‌نو واقع قریه دند غوری ولسوالی مرکز ولایت بغلان
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/212/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه سیفون و پاک‌کاری کانال جوی‌نو واقع قریه دند غوری ولسوالی مرکز...
Mar 09, 2019 Mar 24, 2019
پروسه داوطلبی تهیه و خریداری واکسین نوع (S.19 Brucellosis Vaccine) ضرورت بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –LC-GO-2019-46 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری واکسین نوع (S.19 Brucellosis Vaccine) ضرورت بخش...
Mar 06, 2019 Apr 08, 2019
پروسه داوطلبی تهیه و خریداری واکسین نوع (REV-1 Brucellosis Vaccine) ضرورت بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –LC-GO-2019-47 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری واکسین نوع (REV-1 Brucellosis Vaccine) ضرورت...
Mar 06, 2019 Apr 08, 2019
تدارک انتقال و توزیع ۱۳۴۰۰ قطعه مرغ‌های تخمی با وسایل مرغداری برای ۶۷۰ خانم در ولایات کابل، لغمان، لوگر، پروان و بغلان
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تدارک انتقال و توزیع ۱۳۴۰۰ قطعه مرغ‌های تخمی با وسایل مرغداری برای ۶۷۰ خانم در ولایات کابل، لغمان،...
Mar 06, 2019 Mar 12, 2019
قرارداد کارهای ساختمانی و نصب سیستم سولر بخش سوم فارم خاضه‌پز ولسوالی دهدادی ولایت بلخ
بدین‎وسیله به تا سی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد کارهای ساختمانی و نصب سیستم سولر بخش سوم فارم خاضه‌پز ولسوالی دهدادی ولایت...
Mar 03, 2019 Mar 17, 2019
پروسه داوطلبی تهیه و خریداری بسته ملاسس بلاک (خوراکه حیوانی) ضرورت بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –LC-GO-2019-42 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری بسته ملاسس بلاک (خوراکه حیوانی) ضرورت بخش...
Mar 03, 2019 Apr 03, 2019
پروسه داوطلبی تهیه و خریداری بسته انکشاف طویله ضرورت بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –LC-GO-2019-44 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری بسته انکشاف طویله ضرورت بخش مالداری پروژه ملی...
Mar 03, 2019 Apr 06, 2019
پروسه داوطلبی تهیه و خریداری بسته ادویه کیمیاوی ضرورت بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –LC-GO-2019-43 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری بسته ادویه کیمیاوی ضرورت بخش مالداری پروژه ملی...
Mar 03, 2019 Apr 02, 2019
صفحه 2 از 177