داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
(تهیه خدمات انترنیتی (256Kbps download / 128Kbps upload) برای یک سال) روش باز دعوت به داوطلبی، (10) قلم اجناس متفرقه جهت فعال نمودن دستگاه
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Sep 14, 2011 Oct 16, 2011
تدارک شش قلم وسایل زراعتی و یک قلم تخمیانه شامل 186 عدد آب پاش ، 186 دسته بیل ، 372 عدد داس کاله ، 186 عراده کراچی ، 186 عدد قیچی ، 558 کیلو خریطه پلاستیکی ، و 3725 کیلو تخمیانه درختان غیر مثمر
داوطلبان واجد شرایط میتوانند اسناد داوطلبی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اخذ نمایند. آدرس: جمال مینه ،چهاراهی کارته سخی ، وزارت زراعت آبیاری و مالداری شماره تیلفون:0202500315
Sep 14, 2011 Oct 11, 2011
تدارک 29 قلم لوازم و فرنیچر باب ضروریات ریاست زراعت ولایت بامیان
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که شرطنامه را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت اخذ نمایند. آدرس: جمال مینه ، چهاراهی کارته سخی ، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری شماره تیلفون:0202500315
Sep 14, 2011 Oct 11, 2011
Procuring of 10 item animal Feed
Eligible & Qualified bidders may receive Bid Documents from Procurement Department of “MAIL” & for Further Details they can Refer & contact to below Info. Contact #: 0202500315 Address: Jamal Mena, In front of Kabul...
Aug 24, 2011 Sep 20, 2011
صفحه 177 از 177