داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان لند اسکیپ فارم تحقیقاتی دارالامان
Download the attachment.
Dec 23, 2012 Jan 22, 2013
پروسه داوطلبی تدارک مقدار دوهزار لیترادویه دلتامترین و شش هزار جوره بالتی 1.5ولت
ریاست تهیه تدارکات وزارت زراعت ابیاری ومالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار دوهزار لیترادویه دلتامترین و شش هزار جوره بالتی 1.5ولت مطابق شرایط شرطنامه بلسان دری طبق قانون و طرزلعمل تدارکات عامه...
Dec 22, 2012 Jan 12, 2013
داوطلبی تدارک ماشین ماله زمین شالی هشت پایه
ریاست تهیه تدارکات وزارت زراعت ابیاری ومالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ماشین ماله زمین شالی هشت پایه ،ماشین کشت کننده میخانیکی شانزده پایه ،ماشین دروگر هشت پایه ؛تراکتور هشته پایه ؛ماشین تریشر هشت،آسیاب...
Dec 22, 2012 Jan 12, 2013
داوطلبی تدارک خریطه خربوزه
ریاست تهیه تدارکات وزارت زراعت ابیاری ومالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک خریطه خربوزه تعداد 525000تخته برای مجادله میخانیکی مگس ،خریطه انارتعداد 400000تخته برای مجادله میخانیکی کرم تاج انار وتهیه پلاستیک...
Dec 22, 2012 Jan 12, 2013
OFWMP- TF 099074 AF
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids (IFB) 19,...
Dec 18, 2012 Jan 14, 2013
اعمار سرد خانه
وزارت زراعت آبیاری ومالداری نظر به نیاز مبرم در کشور وتحقق فیصله شماره (1)بند هفت مورخ 3/8/1391دارلانشای شورای وزیران محترم اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پنج باب سردخانه درپنج ولایت کشور(کابل الی پانزده هزار متریک تن،هرات ،ننگرهار...
Dec 15, 2012 Jan 10, 2013
OFWMP - Tenders
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids (IFB) 2,...
Dec 02, 2012 Dec 30, 2012
Manufacturing and Transportation of Precast Concrete Parabolic Segment (PCPS), Panel and Lid for Pulack, Daag & Khawaja Chust Irrigation Schemes in Charrasiab & Deh Sabz Districts of Kabul Province
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids (IFB) IFB No:...
Dec 01, 2012 Dec 25, 2012
تدارک مقدار 32 قلم اجناس ریجنت های لابراتوار
ریاست تهیه تدرکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد. تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار 32 قلم اجناس ریجنت های لابراتوار مطابق شرایط و مشخصات درج اسناد داوطلبی اشتراک نموده وآفر های سربسته خویش را مطابق...
Dec 01, 2012 Dec 25, 2012
دااوطلبی تهیه 29 قلم شامل کمپیوترباب ، میز و چوکی قرطاسیه باب سولر و بطری
شماره دعوت به داوطلبی - MAIL/PD/NCB/G/325 ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دااوطلبی تهیه 29 قلم شامل کمپیوترباب ، میز و چوکی قرطاسیه باب سولر و بطری و دیگر لوازم مطابق مشخصات...
Nov 17, 2012 Dec 05, 2012
صفحه 177 از 187