داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Procurement of Office Equipment for the AAIP Office.
Procurement of Office Equipment for the AAIP Office. From 17, September2013 up to 21, October, 2013 IFB No: MAIL/ARTF/AAIP/NCB-006/G.004 Abdul Qadeer Ahadi Dehbori Behaind Rahn Baba High School Contact No:...
Sep 17, 2013 Oct 20, 2013
Procurement of IT Equipment for the AAIP office.
Procurement of IT Equipment for the AAIP office. From 17, September, 2013 up to 20 October 2013 IFB No: MAIL/ARTF/AAIP/NCB-005/G.002 Abdul Qadeer Ahadi Dehbori Behaind Rahn Baba High School Contact No:...
Sep 17, 2013 Oct 20, 2013
پروسه داوطلبی تدارک 29عراده تراکتور و49عراده ریکشاه
اعلان داوطلبی روش باز شماره دعوت به داوطلبی381 MAIL/ PD/NCB/G / ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 29عراده تراکتور و49عراده ریکشاه مطابق درج...
Sep 16, 2013 -
پروسه داوطلبی تدارک 30 رأس بز شیری و30رأس بز نر یک ساله و یک ونیم ساله
افغانستان اسلامی جمهوریت دکرهنی اوبلگو اومالداری وزارت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت زراعت،آبیاری ومالداری Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture Irrigation and Livestock ریاست تهیه...
Sep 14, 2013 -
پروسه داوطلبی تدارک 23قلم لوازم آشپزخانه
دافغانستان اسلامی جمهوریت دکرهنی اوبلگو اومالداری وزارت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت زراعت،آبیاری ومالداری Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture Irrigation and Livestock ریاست تهیه...
Sep 14, 2013 -
اعلان داوطلبی روش( مقید )
اعلان داوطلبی روش( مقید ) شماره دعوت به داوطلبی378 MAIL/ PD/NCB/G / ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک شش قلم اجناس شامل مرغ تخمی چهارماهه نوع 1-BE...
Sep 14, 2013 -
اعلان داوطلبی روش مقید
شماره دعوت به داوطلبی377 MAIL/ PD/NCB/G / اعلان داوطلبی روش مقید ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 118پایه خشک کن های آفتابی بانصب ومنتاژ مطابق درج مشخصات...
Sep 14, 2013 -
پروسه داوطلبی تدارک 118پایه خشک کن های آفتابی بانصب ومنتاژ
شماره دعوت به داوطلبی377 MAIL/ PD/NCB/G / ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 118پایه خشک کن های آفتابی بانصب ومنتاژ مطابق درج مشخصات اسناد داوطلبی اشتراک...
Sep 08, 2013 -
NATIONAL Competitive Bidding (NCB) Construction of Edible Oil Refinery structure & 1000 MT Oil Storage for Nangarhar & Balkh Provinces
Invitation for Bids (IFB) Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation, and Livestock (MAIL) Kabul, Afghanistan NATIONAL Competitive Bidding (NCB) Construction of Edible Oil Refinery structure &...
Sep 07, 2013 Oct 07, 2013
Procurement of Cooking Oil Refinery System, Laundry Soap, Conveyer, and Edible Oil Laboratory Equipment of US$ 1.4 million for Nangarhar and Balkh
Invitation for Bids (IFB) Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation, and Livestock (MAIL) Kabul, Afghanistan International Competitive Bidding (ICB) Procurement of Cooking Oil Refinery...
Sep 05, 2013 Oct 20, 2013
صفحه 170 از 191