داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ASPR Tenders
نام پروژه (تهیه و انتقال نهالهای مثمر مالته، انار، بادام، سیب و شفتالو و کودیوریا (پاکستانی و یا معادل آن) برای ولایات کنر، کندهار، هلمند، سمنگان، فاریاب، بغلان و تخار) 1. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت...
Oct 14, 2012 Nov 13, 2012
Invitation for Bids (IFB) National Competitive Bidding (NCB)
Invitation for Bids (IFB) National Competitive Bidding (NCB) Date: October 3, 2012 Loan No: 0167-AFG-(SF) Contract No & Title: NVDA Priority Civil Work Contract IFB Ref.No. 2TMAIL/ADB/NVDA/2012/NCB-08 Closing Date &...
Oct 03, 2012 Nov 03, 2012
Procurement of 4000 ltr of Diflubenzuron and 6000 ltr of Deltamethrin
Please open the attachment!
Oct 01, 2012 Oct 25, 2012
Invitation for Bids IFB
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids (IFB) 26,...
Sep 29, 2012 Oct 31, 2012
تهیه یک پایه جنراتور 80KW کیلو وات
نام پروژه (تهیه یک پایه جنراتور 80KW کیلو وات) 1. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد از داوطلبان شایسته وواجد شرایط جهت ارایۀ...
Sep 23, 2012 Oct 04, 2012
تهیه 9 عراده موتر کرایی برای ولایات هلمند، کنر و کندهار
نام پروژه (تهیه 9 عراده موتر کرایی برای ولایات هلمند، کنر و کندهار) 1. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد از داوطلبان شایسته وواجد...
Sep 23, 2012 Oct 04, 2012
Internet Connection for 34 provincial Agriculture Directorates
Invitation for Bids (IFB) MAIL/PD/NCB/G/315 Procurement Directorate of the Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock invites all eligible bidders to participate in bidding process of Internet Connection for 34 provincial...
Sep 11, 2012 Oct 08, 2012
Invitation for Bids - IFB
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids (IFB) IFB No: MAIL/OFWMP/BPS02...
Sep 03, 2012 Oct 01, 2012
Invitation for Bids (IFB
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids (IFB) ...
Aug 29, 2012 Sep 24, 2012
کنکشن انترنت 34ولایت
وزارت زراعت مالداری وابیاری در نظر دارد تا انترنت 34 ولایت را فعال سازد از داوطلبان واجد شرایط تقاضا میگردد تا جهت اخذ مشخصات وشرطنامه 21 روزبعد از نشر اعلان در جریده رسمی به ادرس ذیل مراجعه نمایند وزارت زراعت تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول...
Aug 28, 2012 Sep 29, 2012
صفحه 169 از 177