داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Procurement of Goods for Supply of dap fertilizer
جمهوری اسلامی افغانستان Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock International COMPETITIVE BIDDING For ...
Oct 08, 2013 Nov 20, 2013
Award of Contract
IFB No Title Contractor Signing date No of Bid Contract Cost MAIL/ARTF/NHLP/CQS...
Oct 05, 2013 -
Notification for Award of Contract International M&E Specialist
Name of Project: National Horticulture and Livestock Project (NHLP/MAIL) Project ID: P143841 Contract Description: Hiring of International M&E Specialist for NHLP main office Duration: 21 October 2013 till 19 August 2014 ...
Oct 05, 2013 -
Procurement of GIS Equipments
Invitation for Bids (IFB) ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock On-Farm Water Management Project NATIONAL COMPETITIVE BIDDING IFB NO: MAIL/OFWMP/GB09 ...
Sep 30, 2013 Oct 28, 2013
Procurement of Laser Land Leveler
Invitation for Bids (IFB) ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock On-Farm Water Management Project NATIONAL COMPETITIVE BIDDING IFB NO: MAIL/OFWMP/GB07 Date:...
Sep 30, 2013 Oct 28, 2013
پروسه پروژه اعمار 34باب ذخیره زیرزمینی و5باب گدام در ولایت کاپیسا وپروان
اعلان داوطلبی روش باز پروژه اعمار34باب ذخیره زیرزمینی و5باب گدام درولایات کابل ،کپیسا وپروان شماره دعوت به داوطلبی006 MAIL/ NCB / ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...
Sep 29, 2013 -
PROCUREMENT OF GOODS FOR SUPPLY OF END SUPPORT, WIRE, GRAPPLE AND GALVANIZED IRON POST
جمهوری اسلامی افغانستان Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock National COMPETITIVE BIDDING Procurement of ...
Sep 25, 2013 Oct 27, 2013
National COMPETITIVE BIDDING Procurement of Vegetable Seeds
جمهوری اسلامی افغانستان Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock National COMPETITIVE BIDDING Procurement of ...
Sep 25, 2013 Oct 27, 2013
پروسه داوطلبی تدارک تعداد17پایه واتر پمپ آفتابی بانصب و19پایه خشک کن آفتابی بانصب
اعلان داوطلبی روش باز شماره دعوت به داوطلبی382 MAIL/ PD/NCB/G / ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تعداد17پایه واتر پمپ آفتابی بانصب و19پایه خشک کن آفتابی...
Sep 24, 2013 -
National COMPETITIVE BIDDING Procurement of Materials for Plantation Campaign
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock National COMPETITIVE BIDDING Procurement of Materials for Plantation...
Sep 23, 2013 Oct 23, 2013
صفحه 169 از 191