داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک کود کیمیاوی ضرورت پروژه SNaPP2
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک کود کیمیاوی ضرورت پروژه SNaPP2 این وزارت تحت کود نمبر MAIL/IFAD/SNaPP2/NCB/23092018 را به شرکت محترم نور...
Dec 08, 2018 Dec 15, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری غیزان
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری غیزان واقع قریه قلعه شربت طاهری ولسوالی کروخ ولایت هرات را با شرکت...
Dec 03, 2018 Dec 09, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تهیه و تدارک موبل و فرنیچر مطابق ضرورت پروژه تولید عوامل زراعتی افغانستان (AAIP)
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک موبل و فرنیچر مطابق ضرورت پروژه تولید عوامل زراعتی افغانستان (AAIP) تحت کود نمبر MAIL/AAIP/NCB/G004/2018 را...
Dec 02, 2018 Dec 16, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد، تدارک انتقال 1000 متریک تن گندم خوارکه از سیلوی قندهار به آسیب دیدگان ناشی از خشک‌سالی مرکز ولایت زابل
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد، تدارک انتقال 1000 متریک تن گندم خوارکه از سیلوی قندهار به آسیب دیدگان ناشی از خشک‌سالی مرکز ولایت...
Dec 02, 2018 Dec 08, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه کار های ساختمانی بخش دوم فارم تحقیقاتی کاریز میر ولسوالی شکر دره ولایت کابل
بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه کار های ساختمانی بخش دوم فارم تحقیقاتی کاریز میر ولسوالی شکر دره ولایت کابل را...
Dec 02, 2018 Dec 16, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، تهیه و تدارک تیل ضرورت پروژه AAIP
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تیل ضرورت پروژه AAIP این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/AAIP/NCB/OP/011/18 را به شرکت محترم حسیب احمدزی...
Dec 02, 2018 Dec 08, 2018
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی، داوطلبی تهیه و خریداری 2 پا یه جنراتور 70 کیلو وات (88 KVA) 3 فاز مورد ضرورت برنامه مقیم ولایت های بلخ و ننگرهار
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری 2 پا یه جنراتور 70 کیلو وات (88 KVA) 3 فاز مورد ضرورت برنامه مقیم ولایت های بلخ و...
Dec 01, 2018 Dec 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل در ولایت ننگرهار
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل در ولسوالی های در بابا، گوشته، کوت و خوگیانی...
Dec 01, 2018 Dec 14, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل در ولایت تخار
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل در ولسوالی های نمک آب و چال ولایت تخار ضرورت بخش...
Dec 01, 2018 Dec 14, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل در ولایت لغمان
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل در ولسوالی های مهترلام و علنیگار ولایت لغمان...
Dec 01, 2018 Dec 14, 2018
صفحه 10 از 177