اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه انتقال و توزیع تراکتورها، ماشین‌های کشت نهال شانی و سایرماشین‌آلات زراعتی همراه با ملحقات آن

تاریخ نشر: Mar 13, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 20, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه انتقال و توزیع تراکتورها، ماشین‌های کشت نهال شانی و سایرماشین‌آلات زراعتی همراه با ملحقات آن به ریاست‌های زراعت، آبیاری و مالداری ۳۳ ولایت کشور تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/NCS-217/98  را به اتحادیه بابری تمدن به قیمت مجموعی مبلغ (۶٫۲۳۴٫۳۰۰) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی، که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات