موضوع تدارکاتی:داوطلبی برای اعمار ذخیره آب اشامیدنی با سیستم سولر (آفتابی) در قریه دیوالی میدان ولسوالی بلخ ولایت بلخ

تاریخ نشر: Apr 12, 2017

تاريخ خاتمه: Apr 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

د افغانستان اســــــلامي جمهوري دولت

د کرهني،اوبولگولو او مالداري وزارت

 

دولت جمهوري اسـلامي افغانستان         وزارت زراعت، آبيـاري و مالـداري

 

                                                                             

 

 

Islamic Republic of Afghanistan

 

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

 

 

 


رياست عمومي پلان و همآهنگي برنامه ها

پروژه حمايت از سازگاري تغير اقليم

 

2017/ 04/10تاريخ                                                                                                                                             (125)شماره:

موضوع تدارکاتی:داوطلبی برای اعمار ذخیره آب اشامیدنی با سیستم سولر (آفتابی)   در قریه دیوالی میدان ولسوالی بلخ ولایت بلخ

شماره دعوت به داوطلبی (باز)                   MAIL/CCAP/MZR/IRR/3B014

تمویل کننده :          UNDP / GEF

کود بودجه:          72105

  1. پروژه حمایت از سازگاری با تغیر اقلیم در نظر دارد تا قسمتی از وجوه تخصیص داده شده سال مالی را از بودجه خویش برای اعمار ذخیره آب اشامیدنی با سیستم سولر (آفتابی)   در قریه دیوالی میدان ولسوالی بلخ ولایت بلخ, با ایجاد داوطلبی باز داخلی به مصرف برساند
  2. از تمام شرکت های خصوصی و دولتی دعوت به عمل می آید تا اسناد های داوطلبی خویش را بطور سربسته برای داوطلبی که مشخصات آن در جدول تحویلی بخش دوم درج است تسلیم نمایند.
  3. داوطلبی بر اساس میتود رقابت باز داخلی که در قانون و طرزالعمل تدارکاتی افغانستان ذکر است صورت میگیرد, و همچنان این میتود برای تمام داوطلبان از کشور های قابل قبول قسمیکه در اسناد داوطلبی درج است باز می باشد.
  4. داوطلبان علاقمند می توانند معلومات بیشتر و کاپی شرطنامه معیاری را از آدرس ذیل بدست بیاورند.

واجد شرایط بودن برای داوطلبان :

1: داوطلبان باید شرایط اهلیت, جواز با اعتبار فعالیت امور کاری, حساب بانکی تحت نام شرکت ,بانک استیتمینت , مقیم مزارشریف ,توان مالی و تجربه کاری (کارکرد قبلی در بخش مربوطه) داشته باشد که قبل از اخذ آفر چک میگردد.

2: اسناد داوطلبی به لسان دری برای داوطلبان تهیه شده علاقمندان می توانند از آدرس ذیل اسناد داوطلبی را بدست بیاورند.

3: آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان الی ساعت 10 بجه قبل از ظهرمورخ 30.04.2017 که آخرین معیاد ظرب لاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد, آفر های دیر رسیده و انترنتی پزیرفته نمی شود.

4:تمام آفرها باید همراه با تضمین آفر که مبلغ آن قرار ذیل می باشد تسلیم داده شود.

 

نمبر بسته

مدت اعتبار تضمین آفر  الی

مقدار تضمین آفر به افغانی و یا دیگر اسعار قابل تبدیل و یا معادل آن اخذ میگردد

1

28 روز بعد از اعتبار آفر

70000هفتادهزار افغانی

 

اسناد داوطلبی را از آدرس ذیل از ساعت 02:00 الی ساعت 4:00 از شنبه تا چهار شنبه از دفتر پروژه حمایت از ساگاری با تغیر اقلیم دریافت نمایید.

ریاست زراعتآبیاری و مالداری ولایت بلخ

تعمیر اسبق کوپراتیف

تیلفون: 0788028160

Web Site: www.mail.gov.af

 

 

آدرس: ریاست زراعت,آبیاری و مالداریمزارشریف-افغانستان, ,آدرس انترنت www.mail.gov.af