داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تدارک 21 قلم مواد لوژستیکی برای لابراتوار تولید واکسین های حیوانی مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی
« دعوت به داوطلبی روش باز ملی» شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/G534/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه...
Jul 17, 2018 Aug 07, 2018
اعلان تبلیغ زعفران افغانستان ازنظرکیفیت، ازطریق تلویزیون ضرورت ریاست توسعه غله جات ونباتات صنعتی
کشور: افغانستان وزارت: زراعت آبیاری ومالداری معلومات عمومی 24 سرطان 1397 تاریخ نشر اعلان اعلان دعوت به...
Jul 15, 2018 Aug 05, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد پروژه تهیه و تدارک 14 قلم وسایل ای تی و فرنیچر ّباب ریاست اقتصاد خانواده
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد {پروژه تهیه و تدارک 14 قلم وسایل ای تی و فرنیچر ّباب ریاست اقتصاد خانواده} این وزارت تحت کود نمبر MAIL/PD/NCB/G519/97 را به...
Jul 11, 2018 Jul 18, 2018
داوطلبی پروژه اعمار گرین هاوس ها، یک باب اطاق جنراتور شیلتر، یک باب اطاق چاه آب، چاه آب، پمپ و سولر سیستم، ترمیم اطاق محافظ، ذخیره ارتفاعی آب، جغل اندازی سرک گرین هاوس ها واقع بادام باغ در ولایت کابل
« دعوت به داوطلبی روش باز داخلی» شماره دعوت به داوطلبیAAIP/AF-MAIL-68676-CW-RFB/NCB ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار گرین هاوس ها، یک...
Jul 11, 2018 Aug 11, 2018
تعدیل در پروژه تهیه وانتقال 10,000 متریک تن تخم گندم بذری تصدیق شده برای ولایات کابل، وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، سرپل، کاپیسا، لغمان، کنر، نورستان، نیمروز، کندهار، زابل، ارزگان، بدخشان، بادغیس، فراه، غور، پنجشیر، دایکندی، پروان، لوگر، سمنگان،...
جمهوری اسلامی افغانستان شرطنامه تدارک اجناس وزارت زراعت، ّآبیاری و مالداری معینیت مالی و اداری ریاست تهیه و تدارکات تدارکات باز داخلی شرطنامه برای { تهیه وانتقال 10,000 متریک تن تخم گندم...
Jul 10, 2018 Jul 22, 2018
تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های ,واما، وایگل ومرکز (پارون) ولایت نورستان) ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP)
((دعوت به داوطلبی روش باز ملی)) شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2018-56 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی...
Jul 09, 2018 Aug 28, 2018
تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های در بابا، گوشته، کوت و خوگیانی ولایت ننگرهار) ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP)
((دعوت به داوطلبی روش باز ملی)) شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2018-59 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تطبیق پروژه مرغ های نوع...
Jul 09, 2018 Aug 27, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تهیه و تدارک مقدار ۲٫۷۷۹ متریک تن خوراکه متوازن حیوانی (کانسنتریت) به شمول انتقال آن به ولسوالی های ولایات بادغیس٫ فراه٫ نیمروز٫ ارزگان و زابل
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تهیه و تدارک مقدار ۲٫۷۷۹ متریک تن خوراکه متوازن حیوانی (کانسنتریت) به شمول انتقال آن به ولسوالی های ولایات...
Jul 08, 2018 Jul 15, 2018
تدارک پرزه جات وسایط مختلف النوع مورد ضرورت ریاست اداری تحت دو لات
« دعوت به داوطلبی روش باز ملی» شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/G011/97/Rebid ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی{ تدارک پرزه جات وسایط مختلف...
Jul 07, 2018 Jul 29, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیمات تعمیرتحقیقات مرغداری، گوسفنداری، گاوداری و گوساله ها در فارم تحقیقات مالداری ریشخور
بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیمات تعمیرتحقیقات مرغداری، گوسفنداری، گاوداری و گوساله ها در فارم تحقیقات...
Jul 07, 2018 Jul 14, 2018
صفحه 1 از 150