داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان4 قلم اجناس ریاست ترویج SNaPP2
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای الویت دوم (SNaPP2) وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اجناس مورد ضرورت ریاست محترم ترویج این وزارت که در ذیل لست گردیده، مطابق به مشخصات ارایه شده در اسناد...
Apr 26, 2017 May 15, 2017
اعلان 22 قلم اجناس زراعتی و مالداری ولایت ننگرهار SNaPP2
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای الویت دوم (SNaPP2) وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه 22 قلم اجناس زراعتی و مالداری مورد ضرورت پروژه مقیم ولایت ننگرهار ) را مطابق به مشخصات ارایه شده...
Apr 26, 2017 May 15, 2017
موضوع تدارکاتی:داوطلبی برای اعمار ذخیره آب اشامیدنی با سیستم سولر (آفتابی) در قریه دیوالی میدان ولسوالی بلخ ولایت بلخ
د افغانستان اســــــلامي جمهوري دولت د کرهني،اوبولگولو او مالداري وزارت دولت جمهوري اسـلامي افغانستان وزارت زراعت، آبيـاري...
Apr 12, 2017 Apr 30, 2017
پروسه داوطلبی (تهیه 22 قلم اجناس زراعتی و مالداری مورد ضرورت پروژه مقیم ولایت هرات
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای الویت دوم (SNaPP2) وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه 22 قلم اجناس زراعتی و مالداری مورد ضرورت پروژه مقیم ولایت هرات ) را مطابق به مشخصات ارایه شده در...
Mar 27, 2017 Apr 16, 2017
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد در سه ولسوالی کابل اعمار ساختمان مرکز بسته بندی سرد خانه صفری و تکنالوژی خشک سازی میوه جات
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد در سه ولسوالی کابل اعمار ساختمان مرکز بسته بندی سرد خانه صفری و تکنالوژی خشک سازی میوه جات IFB-R. No: MAIL/SDF/PHMP/NCB/W-1 Grant Number: SDF/Proj/Post-Harvest/ 201212/14 ...
Mar 19, 2017 Mar 25, 2017
تهیه و تدارک اجناس تخنیکی برای دستگاه تولید نایتروجن مایع واقع محوطه فارم بینی حصار -MAIL/AFD/AHDP/2017/RFQ-004
1 Reference Number MAIL/AFD/AHDP/2017/RFQ-004 2 Name of Project Animal Husbandry Development Project...
Jan 30, 2017 Feb 06, 2017
فرصت های سرمایه گذاری
فرصت های سرمایه گذاری (کارد اف)
Jan 21, 2017 Feb 08, 2017
اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارآنیکه علاقه مند سرمایه گذاری در بخش ایجاد مجتمع مرغداری (Poultry Complex)که مشتمل از 200 باب دکاکین کوچک میباشد..
­­­ برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارآنیکه علاقه مند سرمایه گذاری در بخش ایجاد مجتمع مرغداری (Poultry Complex)که مشتمل از 200 باب دکاکین کوچک میباشد برنامۀ کارد-اف در...
Jan 18, 2017 Jan 23, 2017
اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارانیکه علاقه مندی سرمایه گذاری در بخش ایجاد فارم های مرغداری نسلی گوشتی (به گنجایش30000 مرغ) و ماشین های چوچه کشی (به ظرفیت 316000 تخم)را داشته باشند
­­­ برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارانیکه علاقه مندی سرمایه گذاری در بخش ایجاد فارم های مرغداری نسلی گوشتی (به گنجایش30000 مرغ) و ماشین های چوچه کشی (به ظرفیت 316000 تخم)را...
Jan 18, 2017 Jan 23, 2017
اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارآنیکه علاقه مند سرمایه گذاری در بخش ایجاد فارم های مرغداری گوشتی (به گنجایش25000 مرغ)را داشته باشند
­­­ برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) اعلان کمک بلاعوض برای سرمایه گذارآنیکه علاقه مند سرمایه گذاری در بخش ایجاد فارم های مرغداری گوشتی (به گنجایش25000 مرغ)را داشته باشند برنامۀ کارد-اف در حال تطبیق پروژه...
Jan 18, 2017 Jan 23, 2017
صفحه 1 از 112