داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تدارک وتوزیع 127 فرد گاوماده نوع (غوناجی) برای 127 خانم در دو ولایت کابل وپنجشیرضرورت ریاست اقتصاد خانواده
« دعوت به داوطلبی روش باز ملی(ncb) شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/G/542/97}} ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی{ تدارک وتوزیع 127 فرد گاوماده نوع...
Sep 18, 2018 Oct 10, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار یک باب هنگر درفارم بادام باغ شهر کابل
بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار یک باب هنگر درفارم بادام باغ شهر کابل را به شرکت ساختمانی وسرکسازی غلام...
Sep 15, 2018 Sep 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر انستیتوت تحقیقاتی وترویجی زعفران در ولایت هرات
بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار تعمیر انستیتوت تحقیقاتی وترویجی زعفران در ولایت هرات را به شرکت ساختمانی...
Sep 15, 2018 Sep 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه پخته کاری جویه های داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ
بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه پخته کاری جویه های داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ را به شرکت ساختمانی وسرکسازی...
Sep 15, 2018 Sep 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد پروژه تدارک 21 قلم مواد لوژستیکی برای لابراتوار تولید واکسین های حیوانی مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد {پروژه تدارک 21 قلم مواد لوژستیکی برای لابراتوار تولید واکسین های حیوانی مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی} این وزارت تحت کود نمبر...
Sep 11, 2018 Sep 18, 2018
تهیه و تدارک ۳۳ قلم اجناس سیستم های آبیاری و وسایل ضروری آن
کشور: افغانستان وزارت: زراعت آبیاری و مالداری معلومات عمومی ۱۷ سنبله ۱۳۹۷ تاریخ نشر اعلان درخواست برای...
Sep 08, 2018 Sep 29, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تدارک وانتقال (10000 متریک تن تخم گندم بذری تصدیق شده برای ولایات
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه {تدارک وانتقال (10000 متریک تن تخم گندم بذری تصدیق شده برای ولایات کابل، وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، سرپل،...
Sep 08, 2018 Sep 15, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه حفر چاه عمیق 150 متر بصورت برمه ای وتمامی امور ایجابی آن درفارم بادام باغ
بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه حفر چاه عمیق 150 متر بصورت برمه ای وتمامی امور ایجابی آن درفارم بادام باغ را به...
Sep 08, 2018 Sep 15, 2018
تدارک و انتقال 23 قلم وسایل پروسس مواد غذائی برای 775 خانم درولایات (کابل ولغمان )ضرورت ریاست اقتصاد خانواده
« دعوت به داوطلبی روش باز ملی (ncb) شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/G540/97 }} ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی{ تدارک و انتقال 23 قلم وسایل پروسس...
Sep 05, 2018 Sep 26, 2018
تدارک مقدار 11307 مترمربع فرش موکیت دفتری ودهلیز تآسیسات سه گانه وزارت تحت داوطلبی باز داخلی
« دعوت به داوطلبی روش باز ملی» شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G-541/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( تدارک مقدار 11307 مترمربع فرش موکیت...
Sep 04, 2018 Sep 25, 2018
صفحه 1 از 159