به صفحه انترنتی وزارت زراعت خوش آمدید

اطلاعیه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به مناسب برگزاری نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل!

قرار است نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل به سلسله سال‌های قبل از طریق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بتاریخ ۱۱ الی ۱۳ ماه میزان سال ۱۳۹۷ که مصادف است به 3-5 ماه اکتوبر 2018 در ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم بادام باغ کابل برای مدت سه روز برگزار گردد.
در این نمایشگاه انواع محصولات با کیفیت داخلی زراعتی، باغداری، مالداری، محصولات پروسس شده، صنایع دستی، ماشین آلات زراعتی، سولر سیستم، فعالیت‌های زراعتی و سرگرمی‌های فرهنگی به نمایش گذاشته شده و زمینه تفاهم، همکاری متقابل، تقویت روابط، عقد قرارداد‌های سرمایه گذاری و اشتهارات بطور گسترده فراهم می‌گردد

.
قیمت غرفه‌ها:
۱. برای اتحادیه‌های صنایع دستی کرایه غرفه مبلغ(۱۵۰۰) یکهزار و پنجصد افغانی می‌باشد.
۲. برای کوپراتیف‌ها و انجمن‌های زراعتی و مالداری کرایه غرفه‌های بیرونی مبلغ(۲۵۰۰) دو هزارو پنجصد افغانی و کرایه غرفه‌های داخلی مبلغ(۵۰۰۰) پنج هزار افغانی می‌باشد.
۳. برای شرکت‌های زراعتی و پروژه‌های انکشافی وزارت کرایه غرفه‌های بیرونی مبلغ(۵۰۰۰)پنج هزار افغانی، کرایه غرفه‌های داخلی مبلغ(۱۰۰۰۰)ده هزار افغانی و کرایه غرفه‌های دبل یکی داخلی و یکی بیرونی مبلغ(۱۵۰۰۰)پانزده هزار افغانی در نظر گرفته شده است.
جهت اخذ غرفه و ثبت نام به آمریت نمایشگاه زراعتی، ریاست انکشاف سکتور خصوصی، وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای واقع کارته سخی مراجعه فرمایید.
برای معلومات مزید به شماره‌های: 0781980180 / 0744371757 تماس بگیرید وبه آدرس الکترونیکی ذیل agfair@mail.gov.af ایمیل بفرستید.

"انکشاف پایدار زراعت، ضامن خودکفایی اقتصاد کشور"