تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌ها، دستاوردها و گزارش‌های خبری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به شماره‌ها و ایمیل‌های ذیل در تماس شوید:

 

ایمیل (۱) :  Akbar_rostami10@yahoo.com

شماره تماس: +۹۳۷۶۶۴۰۰۶۰۰ /  +۹۳۷۰۴۹۹۹۹۶۷ / +۹۳۷۹۴۹۱۷۴۵۷

 

ایمیل (۲) :  ha.behzad@gmail.com

شماره تماس: +۹۳۷۴۸۰۰۹۱۳۷

ارایه نظریات و  پیشنهادات