به صفحۀ انترنیتی وزارت زراعت خوش آمدید

زنده گی نامۀ مختصر محترم انجنیر نصیر احمد درانی وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 تحصیلات: لیسانس در بخش انجنیری و فوق لیسانس در رشته انکشاف و بازسازی

 تجربه کاری: ۳۴ سال

 عمر: ۶۲ سال

  از جمله کادر های عاشق به وطن، تیزهوش، مستعد و مجرب کشور یکی هم محترم نصیر احمد درانی است که همیشه در انجام وظایف صداقت و راستی  را انتخاب کرده است. نظر و عمل اش یک است و مهم تر از همه محبت به وطن و خدمت به مردم نزد اش اولویت دارد.

 محترم نصیر احمد درانی فرزند شهید حاجی شاه محمد باشنده اصلی قریه پل کندهاری ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر است.

موصوف تحصیلات عالی اش را در سال (۱۳۶۷) هجری شمسی تا درجه فوق لیسانس در پوهنتون نبراسکا ایالات متحده امریکا در رشته انکشاف و بازسازی به درجه عالی به اتمام رسانیده است.

دوره لیسانس اش را در دیپارتمنت میخانیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل موفقانه پایان بخشیده و در سال (۱۳۴۹) از رشته برق لیسه تخنیک ثانوی فارغ و سند بکلوریا بدست آورده، تعلیمات ابتدایی و متوسط اش را در مکتب متوسطه ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به پایان رسانیده است.

محترم درانی بخاطر اشتراک در مجالس، ورکشاپ ها و سیمینارها به یکتعداد کشورهای خارجی نیز سفر کرده است، بگونه مثال طی سفراش به فلپین در بخش مدیریت انکشاف صنایع کوچک، شامل کورس های شده ضمن دریافت اسناد و شمولیت در کورس ها، تقدیر نامه های هم بدست آورده است.

محترم نصیر احمد درانی از سال (۱۳۵۹) به اینسو در ادارات مختلف بین المللی و در داخل کشور اجرای وظیفه کرده و از سال (۱۳۸۹) تا (۱۳۹۳) بحیث معین تنظیم و انسجام امور معادن جامد در وزارت معادن و پطرولیم و قبل از آن بحیث مشاور اقتصادی ایفای وظیفه کرده است.

از سال (۱۳۸۲) تا (۱۳۸۴) با کمپنی های انرژی مارکیت انگلستان و سوپری گاز فرانسه به حیث مدیر پروژه ارزیابی سکتور انرژی افغانستان اجرای وظیفه و در سال (۱۳۷۴) مدیریت فابریکه ذوب آهن را در پشاور به عهده داشت.

در سال (۱۳۷۲) بحیث رییس اداری وزارت فواید عامه گماشته شد.

در سال (۱۳۶۵) در موسسه VITA در پشاور منحیث مشاور تخنیکی و به همین گونه در سال (۱۳۵۹) در وزارت معادن و پطرولیم به صفت مدیر عمومی سرمایه گذاری کار نموده است.

محترم درانی طی ماموریت اش در وزارت معادن و پطرولیم دست آورد های دارد که میتوان از جمله قانونی ساختن استخراج معادن را نام برد.

چنانچه در سال (۱۳۸۹) از استخراج غیر قانونی (۱۹۴) معدن ذغال سنگ در ولایت بامیان و قاچاق آن جلوگیری نمود. به همین ترتیب فابریکه کود برق مزارشریف که بنا بر مشکل تولیدی مالی و قرضداری از شرکت های افغان گاز و تصدی ذغال سنگ، در حال ورشکستگی بود و با فعال ساختن و افزایش تحت تولیدات توانست با استرداد قروض و تصفیه حسابات آنرا دوباره فعال ساخت.

موصوف نیمی از عمراش را به خاطر شگوفایی وطن و آسایش هموطنان در صداقت، ایمانداری و کارهای شایسته گذشتانده است.

محترم نصیر احمد درانی در (۲۸) سالگی ازدواج نموده و ثمره آن شش فرزند است که چهار آن پسر و دو دیگر دختر است. علاوه به زبان های ملی به زبان انگلیسی نیز مسلط است.