برنامه های وزارت زراعت جهت انکشاف زعفران

گزارش دست‌آوردهای طرح ملی  پنج‌ ساله زعفران در سال ۱۳۹۶

 • جهت کنترول کیفیت زعفران یک باب لابراتور کنتروی کیفیت در‌ هرات افتتاح گردیده استو
 • جهت استندردسازی به سه شرکت زعفران سرتفیکیت ISO داده شده است.
 • جهت تولید زعفران با کیفت ۹ مرکز پروسس تجهیز گردیده‌اند.
 • جهت حمایت از سکتور خصوصی تسهیلات لازم جهت اشتراک ۱۵ شرکت زعفران‌کار در نمایشگاه بین‌اللملی کابل فراهم شده است.
 • جهت بلندبردن آگاهی دست‌اندرکاران زعفران، به تعداد ۱۲۰۰۰ نفر در زمینه تولید، پروسس و بازاریابی زعفران آموزش داده شده است.
 • جهت معرفی زعفران افغانستان ۳۰ مورد تبلیغ در تلویزیون‌های ماهواره‌ای صورت گرفته است
 • تربیه ۵۰ ترینر از جمع همکاران وزارت در ولایات جهت آموزش دهقانان
 • ایجاد ۳۰ FFS  یا مکتب دهقانی در ولایات
 • ایجاد ۸ فارم آموزشی زعفران در مدیریت زراعت ولسوالی‌ها با‌ رعایت تمام نورم‌ها
 • ایجاد ۹۳۶ قطعه نمایشی از طریق توزیع ۲۳۴ تن پیاز زعفران و بسته‌های زراعتی
 • جهت افزایش آگاهی مردم از اهمیت زعفران ۳ جشنواره زعفران برگزار گردیده است.
 • جهت حل مشکلات تخنیکی ۴ پروژه تحقیقاتی به اجرا در آمده است.
 • جهت آگاهی از آخرین دست‌آوردها وپیشرفت‌ها در مورد تولید، پروسس و بازاریابی زعفران، پنجمین کنفرانس ملی زعفران با دعوت از نمایندگان و متخصصیان ۱۲ کشور در کابل برگزار گردیده است.
 • جهت تولید غوزه و کنترول قاچاق غوزه جلسات مشترک در کمیته  ملی و شورای امنیت ملی برگزار شده است.

پلان سال ۱۳۹۷

 1. ایجاد ۵ مرکز پروسس زعفران.
 2. تجهیز و تاسیس دو لابراتوارکنترول کیفیت زعفران.
 3. خریداری ۱۰۰ پایه ماشین خشک‌کن اتومات زعفران.
 4. برگذاری ۲ جشنواره زعفران.
 5. ایجاد تسهیلات برای ۱۵ شرکت زعفران‌کار جهت اشتراک در نمایشگاه‌ها.
 6. تبلیغ جهت معرفی زعفران توسط تلویزیون‌ها و توزیع بولتن به زبان انگلیسی در خارج با همکاری وزارت امورخارجه از طریق سفارت خانه‌های افغانستان.
 7. آموزش ۲۰۰۰ تن از دهقانان و مسوولان شرکت‌ها جهت تولید و پروسس زعفران با کیفیت.
 8. پی‌گیری تهیه GI و بارکد.
 9. ایجاد ارتباط مابین شرکت‌های زعفران‌کار داخلی و خارجی.
 10. ایجاد ۹۸۰ قطعه نمایشی زعفران از طریق توزیع ۲۴۵ تن پیاز در ۳۳ ولایت
 11. آغاز کار اعمار ساختمان انستیتوت بین‌المللی تحقیقات و آموزش زعفران
 12. فراهم ساختن تسهیلات جهت تهیه سرتفکیت‌های بین‌المللی تضمین کیفیت برای زعفران افغانستان