بیانیه ها

بیانیه وزیر زراعت در کنفرانس کار

دانلود بیانیه

بیانیه وزیر زراعت برای کمپاین نهال‌شانی بهاری

دانلود بیانیه

بیانیه وزیر صاحب به مناسبت 8مارچ

دانلود بیانیه

بیانیه‌ محترم نصیر احمد درانی،سرپرست و نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در ولسی جرگه

دانلود بیانیه

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در مراسم عقد قرار داد بازسازی 38 شبکه آبیاری در 10 ولایت کشور

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در سفر به ولایت دایکندی

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در جشن گل کچالو

بیانیه وزیر صاحب برای جشن گل کچالو و پلان های وزارت زراعت به بامیان

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در کنفرانس انجمن آبیاری

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم عبدالقدیر جواد معین مالی

بیانیه محترم عبدالقدیر جواد معین مالی وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در محفل عقد قرار داد بازسازی 17 شبکه آبیاری در سه ولایت (کابل، پروان، لوگر)

تاریخ: (12/حمل/1396)

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم فهیم الله ضیایی معین آبیاری و منابع طبیعی

بیانیه محترم فهیم الله ضیایی معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در کنفرانس همکاری موفقانه اتحادیه اروپا در بهبود زراعت در ده سال اخیر و افتتاح ورکشاپ تقویت ظرفیت نهادها برای ارزیابی تولیدات زراعتی و انکشاف زراعت در افغانستان

تاریخ: (9/حمل/1396)

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان در میله عنعنوی دهقان و هجدهمین نمایشگاه زراعتی کابل

تاریخ: (2/حمل/1396)

دانلود بیانیه