بیانیه ها

سخنرانی مرکز معلومات دهاقین

دانلود

سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری به‌مناسبت چهارساله‌گی حکومت وحدت ملی

دانلود

سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری در دهمین سال ایجاد کلکسیون میوه‌های افغانستان

دانلود

سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری در مراسم افتتاح انجمن‌ها ۲۲-عقرب-۱۳۹۷

دانلود

سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری به‌مناسبت روز مصونیت غذایی  ( ۲۴-میزان- ۱۳۹۷ )

دانلود

سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری  در روز امضای قراردا سبزخانه‌ها (۹-میزان-۱۳۹۷)

دانلود

بیانیه وزیر زراعت آبیاری و مالداری در کنفرانس کار

دانلود بیانیه

بیانیه وزیر زراعت آبیاری و مالداری برای کمپاین نهال‌شانی بهاری

دانلود بیانیه

بیانیه وزیر زراعت آبیاری و مالداری به مناسبت 8مارچ

دانلود بیانیه

بیانیه‌ محترم نصیر احمد درانی،سرپرست و نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در ولسی جرگه

دانلود بیانیه

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در مراسم عقد قرار داد بازسازی 38 شبکه آبیاری در 10 ولایت کشور

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در سفر به ولایت دایکندی

دانلود بیانیه

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در جشن گل کچالو

بیانیه وزیر صاحب برای جشن گل کچالو و پلان های وزارت زراعت به بامیان

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در کنفرانس انجمن آبیاری

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم عبدالقدیر جواد معین مالی

بیانیه محترم عبدالقدیر جواد معین مالی وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در محفل عقد قرار داد بازسازی 17 شبکه آبیاری در سه ولایت (کابل، پروان، لوگر)

تاریخ: (12/حمل/1396)

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم فهیم الله ضیایی معین آبیاری و منابع طبیعی

بیانیه محترم فهیم الله ضیایی معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در کنفرانس همکاری موفقانه اتحادیه اروپا در بهبود زراعت در ده سال اخیر و افتتاح ورکشاپ تقویت ظرفیت نهادها برای ارزیابی تولیدات زراعتی و انکشاف زراعت در افغانستان

تاریخ: (9/حمل/1396)

دانلود بیانیه

 

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان در میله عنعنوی دهقان و هجدهمین نمایشگاه زراعتی کابل

تاریخ: (2/حمل/1396)

دانلود بیانیه