بیانیه ها

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری

بیانیه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان در میله عنعنوی دهقان و هجدهمین نمایشگاه زراعتی کابل

تاریخ: (2/حمل/1396)

دانلود بیانیه

بیانیه محترم فهیم الله ضیایی معین آبیاری و منابع طبیعی

بیانیه محترم فهیم الله ضیایی معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در کنفرانس همکاری موفقانه اتحادیه اروپا در بهبود زراعت در ده سال اخیر و افتتاح ورکشاپ تقویت ظرفیت نهادها برای ارزیابی تولیدات زراعتی و انکشاف زراعت در افغانستان

تاریخ: (9/حمل/1396)

دانلود بیانیه

بیانیه محترم عبدالقدیر جواد معین مالی

بیانیه محترم عبدالقدیر جواد معین مالی وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در محفل عقد قرار داد بازسازی 17 شبکه آبیاری در سه ولایت (کابل، پروان، لوگر)

تاریخ: (12/حمل/1396)

دانلود بیانیه